Is "The Great Reset" een kans of een bedreiging?

De Grote Reset (in het Engels: Great Reset, ook wel de Grote Herstart) is een voorstel van het World Economic Forum (WEF) om na de coronapandemie de wereldeconomie duurzaam opnieuw op te bouwen.
Het voorstel werd gepresenteerd in juni 2020 door prins Charles van Wales en WEF-directeur Klaus Schwab onder de titel "The Great Reset, Transforming Our World and Building Back Better". Op 9 juli 2020 verscheen ook het boek "Covid-19: The Great Reset" van de hand van Schwab en Thierry Malleret. Doel van de plannen is om het kapitalistisch systeem te verbeteren door investeringen te doen die zijn gericht op gedeelde vooruitgang en meer aandacht voor het milieu. De vijf belangrijkste pijlers van het voorstel zijn: economisch, maatschappelijk, geopolitiek, ecologisch en technologisch.

Innovaties, wetenschap en technologie moeten worden aangepast om duurzame ideeën winstgevend te maken. Men wil mondiaal een nieuwe economische en politieke orde inrichten, om welvaart en inkomen te verdelen wat moet zorgen voor minder sociale ongelijkheid.Volgens het WEF moet er worden geanticipeerd op een Vierde Industriële Revolutie, waarbij er een digitale economie en openbare infrastructuur wordt gestart. Banen in fysieke winkels zullen plaats maken voor die in de digitale economie en monopolies op grote schaal worden aangepakt.

Het betekent een transitie naar een world government waarin nationale staten ondergeschikt zijn en waarin internationale organisaties, ngo's en de VN wereldwijd de publieke regie krijgen. Daarnaast zal in deze transitie stakeholder capitalism belangrijk worden, wat de belangen van een beperkte groep stakeholders zal dienen- een groep die geld en macht inzet om de in gevaar zijnde Planet Earth te verduurzamen.

Hoe kan deze transitie plaatsvinden?

Geen van de sleutelspelers op wereldniveau – corporate-states, ngo's, internationale organisaties en VN - zijn democratieën. Er is op wereldschaal geen democratisch feedbacksysteem om de belangen van burgers te dienen, anders dan indirecte nationale vertegenwoordiging in internationale instituties door niet-gekozen politici. Grote landen – vooral China en de Verenigde Staten – zijn nog machtig genoeg om invloed te hebben op deze maatschappelijke ontwikkeling op wereldschaal, maar andere natiestaten zijn dat niet meer. Europa zou eventueel een rol kunnen spelen, maar kan onvoldoende een vuist maken in het machtsspel op wereldschaal.

In de huidige transitie naar een nieuwe maatschappij zijn patronen zichtbaar als betogingen en demonstraties van burgers (zoals de ‘gele hesjes’), en met vele nieuwe burgerinitiatieven op diverse maatschappelijke thema’s. In het huidige systeem van partijpolitieke besluitvorming neemt het aantal partijen toe wat leidt tot een verspintering in het parlement – ook wel ‘bubbeldemocratie’ genoemd. Dit bemoeilijkt de politieke democratische besluitvorming op ‘oude’ maar ook ‘nieuwe’ thema’s.

In The Great Reset is geen rol weggelegd voor democratische feedback-mechanismen om de belangen van het overgrote deel van de burgers in de wereld te kunnen dienen. De bedoelingen klinken nobel: “You'll own nothing. And you'll be happy.” Echter hoe ‘Great’ is dan de Great Reset van World Economic Forum eigenlijk voor burgers?

 

Reflectie

Laten we er bijtijds bij zijn en het niet over ons heen laten komen. Of je het ziet als een kans of een bedreiging hangt af van je zienswijze, van je wereldbeeld: sta je optimistisch of pessimistisch in het leven? In principe is het een kans om de ongelijkheid de wereld uit te bannen, om het bezig eerlijker te verdelen, om de mileiuprobelmatiek effectiever aan te pakken. Dan moeten wel alle neuze dezelfde kant op staan en ieder er gelijkwaardig aan mee kunnen werken. Democratische besluitvorming is belangrijk, maar dan geldt al gauw de manipulatie van meerderheden en verscerpte tegenstellingen. Er zal een nieuwe democratische besluitvorming gecreëerd moeten worden.
De huidige maatschappij wordt gekenmerkt door tegenstellingen, er is een diepe kloof die door de corona pandemie alleen maar wordt versterkt en verdiept. Voeg daarbij de bestaande complottheorieën en het beeld van een ontredderde samenleving is compleet.

Onlangs (op 10 oktober 2021) hield PKN predikant dominee Paul Visser een veelbesproken 'eindtijdpreek' in een avonddienst in Middelburg (hier in zijn geheel te beluisteren); of hier staat een andere opname. Het fragment waar het om gaat in de preek is hier te beluisteren

Een andere dominee, Henk Fonteijn, schreef een sympatiek maar kritisch stukje hierover. Hij schreef onder meer:

"Hoewel Visser in zijn preek afstand neemt van complottheorieën, ontkom ik niet aan de indruk dat hij er met behulp van deze Bijbelteksten toch ook zelf aan meewerkt." en: "Ik beluister in de preek van collega Visser een visie op de werkelijkheid, waarin de duivel niet als metafoor, maar als reële persoon een rol speelt. Hij is het Grote Brein achter alle plannen van de Wereldgezondheidsorganisatie en andere instituten in onze samenleving die nadenken over en plannen ontwerpen voor een betere wereld."

"Ik ben niet zo dom dat ik zou willen ontkennen dat de digitalisering van de samenleving risico’s kent, zeker wanneer alle macht in één hand zou belanden. Maar voorlopig maak ik me meer zorgen over de enorme kloof tussen rijk en arm, om racisme en discriminatie, om overproductie en overconsumptie, om de wapenindustrie- en handel, om de platheid en banaliteit van veel amusement, om het klimaat, en om het overmatig gebruik van opwekkende of verdovende middelen dat mensen soms in beesten doet veranderen (om even bij de metaforen van de Bijbeltekst te blijven). En toegegeven, ten opzichte van veel van die enorme problemen voel ik me als individu klein en onmachtig. Maar ik blijf geloven dat ook de kleinschalige inzet voor een betere, meer rechtvaardige, meer eerlijke wereld zin heeft. En die inzet ontstaat niet uit angst, maar uit hoop. Dat lijkt mij nou een belangrijk thema om over te preken!"

 

Het lijkt mij dat 'Het Beest' waar in Openbaringen over wordt gesproken en 'de duivel' extreme en onzinnige metaforen zijn. Het is hoog tijd om normen en waarden te formuleren, zodat de digitale economie en openbare infrastructuur ons niet de baas wordt. Dan zet je een stap vooruit; door je ertegen te verzetten zul je ingehaald worden door de feiten. Dan is het maar beter dit proces voor te zijn en tijdig te anticiperen. Vandaar dat het boekje van Teule oproept om tijdig stil te staan bij essentiele waarden en normen en wel eens een grote impact zou kunnen hebben: "Wat moeten we doen?"

Bron: Wikipedia; Instituut Clingendael; de Christelijke Nieuwsbrief CIP.

 

Op 23 november 2021 heeft Ds. Visser in Trouw zijn excuses aangeboden voor de preek die hij in Middelburg hield op 10 oktober 2021.

Predikant Paul Visser biedt excuses aan voor preek over The Great Reset

(Nico de Fijter 23 november 2021)
De protestantse predikant Paul Visser heeft excuses aangeboden voor zijn massaal bekeken en door complotdenkers omarmde preek. In die preek van vorige maand vervlocht Visser het bijbelboek Openbaring met complotgedachten over The Great Reset (een plan van het World Economic Forum om de wereldeconomie weer op te bouwen na covid, dat algauw werd gekaapt door complotdenkers) en de manier waarop de pandemie wordt bestreden.
In de preek – die zeer soepel zijn weg vond in kringen van complotdenkers – suggereerde Visser dat zo’n nieuwe wereldorde in de Bijbel is voorspeld en hij vergeleek die wereldorde met ‘het beest’ dat in Openbaring wordt beschreven. “Als je niet zo denkt en doet als het beest heeft bedacht, dan word je uitgeplugd.” En: “Er zijn al mensen uitgeplugd omdat ze anders dachten over covid”.

Excuses
“Waar mijn preek vormen van complotdenken in de kaart heeft gespeeld, betreur ik dat zeer en ik neem daar bij deze afstand van”, zegt Visser in een dinsdag verspreide verklaring. “Als ik de suggestie heb gewekt dat we de ernst van Covid-19 kunnen bagatelliseren: dat was allerminst mijn bedoeling. Daarom bied ik mijn excuses aan, aan iedereen die deze preek pijn, verwarring of anderszins schade heeft berokkend. Ik trek er lering uit.”
Visser hield de preek op 10 oktober in Middelburg. Binnen een paar dagen was de opname van de preek – vanwege de pandemie worden heel veel kerkdiensten tegenwoordig via YouTube uitgezonden – tienduizenden keren bekeken. Complotdenkers schaarden zich achter Visser, Thierry Baudet twitterde er instemmend over en topmodel Doutzen Kroes prees de preek aan via Instagram. Daardoor werd de preek uiteindelijk door honderdduizenden mensen gezien.

Speculatieve theorieën
“Ik besteedde te uitgebreid aandacht aan allerlei speculatieve theorieën, met een soms onzorgvuldige woordkeus (...)”, zegt Visser nu. “De preek voedde op bepaalde momenten sterker angst en verwarring, dan dat ze de gemeente plaatste in de vrijheid en de vreugde van het van-Christus-zijn.”
De verklaring van dinsdag stelde Visser op samen met zijn collega’s bij de missionaire organisatie IZB. Naast zijn werk als predikant voor een protestantse gemeente in Den Haag is Visser een dag per week voor de IZB werkzaam. “Het was een pijnlijke ervaring: hij deed een poging om de Bijbel uit te leggen, vanuit het verlangen om God en zijn gemeente in deze tijd te dienen, maar moest kort daarna constateren dat het tegendeel is bereikt”, aldus de verklaring.

Lees ook:
De coronapas als teken van de eindtijd. De pandemie wakkert zowel complotdenken als eindtijddenken aan.
In sommige christelijke kringen zorgt de overlap voor polarisatie.