De staat van ons bewustzijn

In hoeverre zijn we ons bewust van de staat van ons bewustzijn? Dat is de vraag waar David R. Hawkins (1927-2012) op in gaat in zijn boek Power vs. force. Hawkins is een internationaal gerenommeerde psychiater, bewustzijnsonderzoeker, spirituele docent en mysticus. Hij stelt dat de staat van bewustzijn je gedrag bepaalt, je acties, emoties, gedachten en overtuigingen; deze bewustzijnsstaat bepaalt volgens hem je persoonlijk geluk.

Zowel onze genen als omgeving heeft invloed op ons geluksgevoel en invloed op je bewustzijnsniveau. Negatieve informatie via de tv, ongezond eten, veel drinken, roken kan het bewustzijn tijdelijk verlagen. Het vergt bewuste inspanning om je bewustzijn te verhogen. Normaliter bevind je je niet in één staat van bewustzijn, maar fluctueert je bewustzijnsniveau. Volgens Hawkins hebben we wel een bepaald level, onze ‘normale staat van bewustzijn’, waar we de meeste tijd in doorbrengen. Binnen je eigen leven zie je dat sommige delen van je leven op verschillende niveaus kunnen fungeren. Zo kun je in ‘liefde’ zitten in je liefdesrelatie, maar nog steeds verslaafd zijn aan roken (verlangen). Bewustzijnsniveaus kunnen dus gemixt zijn.

Hoe kun je je bewustzijnsniveuas ontwikkelen naar een hogere vorm van bewustzijn?

Dat kan door middel van de instrumenten die religies en spirituele bewegingen aanleren. Het is wel handig om daarvoor dit model achter de hand te hebben, het geeft richting. Om uit de lagere frequenties te ontsnappen is het van belang om emoties als verdriet, angst en boosheid wel degelijk toe te laten, erbij te blijven en ze vervolgens los te laten. Door je te richten op bijvoorbeeld dankbaarheid en vergevingsgezindheid is vergeven - zowel voor jezelf als de ander - kun je de lagere frequenties verlaten.

Om jezelf naar een hogere frequentie te tillen en het spirituele lichaam te ontmoeten is meditatie een beproefde methode. Door meditatie kom je weer in verbinding met je bron, met je ware zelf. Je ware kern is puur bewustzijn en heeft een hoge frequentie. Dit zend je uit naar je omgeving en zo heeft het niet alleen een helende werking op jezelf, maar ook op de algehele toestand in de wereld. Door gezamenlijk te mediteren ontstaat een veld van hoge frequentie. Zo kunnen we het collectief bewustzijn verhogen en ons van de collectieve angst ontdoen om te leven zoals het leven bedoeld is; in dankbaarheid, blijdschap en liefde.

Volgens Hawkins is op deze manier niet alleen individueel geluk te 'meten', maar ook het bewustzijnsniveau (geluksniveau) van landen en religies. Het Oude Testament als geheel kalibreert volgens hem grotendeels op 190, uitgezonderd bijvoorbeeld het bijbelboek Genesis (kalibreert op 660) en Psalmen (op 650). Het Nieuwe Testament als geheel kalibreert op 750 en de Bergrede (Mattheüs 5-7) op 955. Andere vermeldenswaardige heilige geschriften zijn de Upanishads (970), de Bhagavad Gita (910), De Zohar (905), de Dhammapada (840), de Yoga Sutra’s (740) en de Koran (720).

Als levenslang lid van de American Psychiatric Association begon hij in 1952 als psychiater te werken. Nadat hij zijn uitgebreide praktijk in New York heeft verlaten omwille van wetenschappelijk onderzoek, blijft hij spirituele begeleiding geven. De laatste drie decennia van zijn leven bracht David Hawkins door in Arizona, in een kleine stad, en wijdde hij zich aan het werken in de velden van wetenschap en spiritualiteit. Hij richtte het Instituut voor Spiritueel Onderzoek op, dat zich bezighoudt met de studie van bewustzijn, schreef verschillende boeken die in veel landen erg populair zijn geworden, was lid en organisator van vele gemeenschappen en organisaties, reisde met zijn lezingen en kreeg een grote aanhang van alle over de wereld.
In 2003 werd Hawkins de leider van de Devotional Nonduality, een spirituele school die de basiswaarheden van de grote tradities van de wereld predikt: vriendelijkheid en mededogen voor iedereen (inclusief onszelf), onvoorwaardelijke liefde, nederigheid, verkenning van de aard van het bestaan en zelfrealisatie. De hoofdstukken, die autonoom zijn ontstaan in veel steden over de hele wereld, volgen het principe "We veranderen de wereld niet door wat we zeggen of doen, maar als gevolg van wie we zijn geworden."

"Discovery of the presence of God" is het zesde boek in een serie van Dr. David R. Hawkins en voltooit en verduidelijkt de ware aard en kern van wat Verlichting wordt genoemd. Het is in de eerste plaats een handleiding voor de spirituele toegewijde mens en onthult informatie die bekend is bij degenen die het ego hebben getranscendeerd om Goddelijke Realisatie te bereiken.
Dit is de innerlijke weg van het zelf naar het Zelf. Dit werk zal diegenen aanspreken die zelf toegewijd zijn aan de directe weg naar God.

Ofwel: "De directe weg naar God" - The Direct Way to God - Let go, you are safe... - Infinite Love - Living Beyond Logic

 

Healing and Recovery biedt zelfgenezingsmethoden die de mens in staat stellen de leiding te nemen over uw gezondheid en een gelukkig, gezond en bevredigend leven te leiden. Dit achtste boek in een serie is gebaseerd op de onthullingen van bewustzijnsonderzoek, en is het resultaat van een serie lezingen die de auteur op verzoek van de uitgever van A Course in Miracles heeft gegeven, samen met leden van verschillende zelfhulpgroepen, waaronder Anonieme Alcoholisten, ACIM, Attitudinal Healing Centers, andere herstelgroepen en een aantal clinici.

Hij beschrijft hoe een deel van onze samenleving leeft met constante stress, angst, angst, pijn, lijden, depressie en zorgen. Alcoholisme, drugsverslaving, obesitas, seksuele problemen en kanker zijn voortdurend in het nieuws. De mensheid heeft over het algemeen heel weinig informatie gekregen over hoe de uitdagingen van het leven kunnen worden aangepakt zonder toevlucht te nemen tot medicijnen, chirurgie of counseling. In dit boek geeft Hawkins zijn visie op healing: waarom het lichaam mogelijk niet reageert op traditionele medische benaderingen. Er worden specifieke instructies en richtlijnen gegeven die kunnen leiden tot volledige genezing van welke ziekte dan ook. Het belang van het opnemen van spirituele oefeningen in iemands genezings- en herstelprogramma wordt uitgelegd.

De relatie tussen de chacra's en de bewustzijnsniveaus.

Bronnen:
Power vs. force (The Hidden Determinants of Human Behaviour);
Good Reads
; Wikipedia; David Hawkins Mindmap; Spirituele teksten; Heart4happiness;

 


.