MAHA PRAJNA PARAMITA

DE HARTSOETRA IN VERSCHILLENDE 
TALEN: NEDERLANDS, SANSKRIT, ENGELS EN JAPANS

Op een dag verbleef de Gezegende (de Boeddha) in Rajagrihe bij Gierepiek-Berg, samen met een grote menigte van de sangha van monniken en een grote menigte van de sangha van bodhisattva's. Daar verzonk de Gezegende in de samadhi, die een uitdrukking is van de dharma genaamd 'Diepzinnige Verlichting', en terzelfdertijd zag de edele Avalokiteshvara, de bodhisattva mahasattva, terwijl hij de diepzinnige prajnaparamita beoefende, het volgende: hij zag dat de vijf skandha's in wezen leeg zijn.

Toen, door de kracht van de Boeddha, sprak de eerwaarde Shariputra tot de edele Avalokiteshvara, de bodhisattva mahasattva: 'Hoe moet een zoon of dochter van edele familie, die de diepzinnige prajnaparamita wenst te beoefenen, zich bekwamen?'

Aldus aangesproken, sprak de edele Avalokiteshvara, de bodhisatt­va mahasattva tot de eerwaarde Shariputra:

'0 Shariputra, een zoon of dochter van edele familie, die de diepzinnige prajnaparamita wenst te beoefenen, dient aldus te zien: 

te zien dat de vijf skandha's in wezen leeg zijn.

Vorm is leegte; leegte is ook vorm. Leegte is niet anders dan vorm; vorm is niet anders dan leegte. Op dezelfde wijze zijn gevoel, waarneming, formatie en bewustzijn leegte. 

Dus, Shariputra, alle dharma's zijn leegte. Er zijn geen kenmerken. Er is geen ontstaan en geen vergaan. Er is geen onzuiverheid of zuiverheid. Er is geen afname en geen toename.

Daarom, Shariputra, is er in leegte geen vorm, geen gevoel, geen waarneming, geen formatie, geen bewustzijn. Geen oog, geen oor, geen neus, geen tong, geen lichaam, geen geest; geen verschijnsel, geen geluid, geen geur, geen smaak, geen tastbaarheid, geen dharma's; geen oog dhatu tot en met geen geest dhatu, geen dhatu van dharma's, geen dhatu van bewustzijn van geest; geen onwetendheid, geen eind aan onwetendheid tot en met geen ouderdom en dood, geen eind aan ouderdom en dood; geen lijden, geen oorsprong van lijden, geen beëindiging van lijden, geen pad, geen wijsheid, geen bereiken en geen niet bereiken.

Daarom, Shariputra, omdat de bodhisattva's vrij zijn van bereiken, vertoeven zij door middel van prajnaparamita. Omdat er geen verduistering van geest is, is er geen angst. Zij ontstijgen onwaarheid en bereiken volmaakt nirva­na. Alle boeddha's van de drie tijden ontwaken, door middel van prajnaparamita, volledig in onovertroffen, ware, volmaakte verlichting.

Daarom moet de grootse mantra van prajnaparamita, de mantra van groots inzicht, de onovertroffen mantra, de ongeëvenaarde mantra, de mantra die alle lijden tot rust brengt, als waarheid worden gekend, omdat bedrog er niet is. De prajnaparamita mantra wordt aldus gezegd:

OM GATE GATE PARAGATE 

PARASAMGATE 

BODHI SVAHA

('Gegaan, gegaan, voorbij gegaan, 

volledig voorbij gegaan - 

ontwaakte geest, zo zij het')  

(Vertaling: Nalanda Translation Committee)

Zo, Shariputra, dient de bodhisattva mahasattva zich te bekwamen in de diepzinnige prajnaparamita.’ 

Toelichting: 

Sangha: de boeddhistische gemeenschap, bestaande uit monniken, nonnen en novicen; in  ruimeren zin horen hier ook de  leke-volgelingen bij.

 Skandha: de 5 opeenhopingen van gehecht zijn: vorm, gevoel, waarneming, mentale formaties en bewustzijn;  dit wordt over het algemeen aangeduid als ‘persoonlijkheid’.  Ze worden ook wel de 5 opeenhopingen van gehecht zijn genoemd omdat het verlangen zich aan hen hecht.

Prajnaparamita: de vervolmaking van bewustzijn of wijsheid.

Gate, Gate ...: Leegte is alomvattend. Dit is de grote bevrijding, omdat de denkbeelden  waarin we leven ons gevangen houden in onze zelf geschapen illusies. Wanneer we daarvan ontdaan worden, kunnen we vertoeven in de zuivere dimensie van leegte, volledig vrij en voorbij beperking.

(Bron: 'De stroom ingaan', S. Bercholtz en Sherab Chödzin Kohn)

***

Hierna is de oorspronkelijke tekst weergegeven (Sanskrit)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

***

De Engelse tekst:

Heart Sutra

Avalokiteshvara Bodhisattva when practicing deeply the Prajna Paramita perceived that all five skandhas in their own-being are empty and was saved from all suffering.

"O Shariputra, form does not differ from emptiness, emptiness does not differ from form.
That which is form is emptiness, that which is emptiness form.
The same is true of feelings, perceptions, formations, consciousness.
O Shariputra, all dharmas are marked with emptiness.
They do not appear nor disappear, are not tainted nor pure, do not increase nor decrease.
Therefore, in emptiness no form, no feelings, no perceptions, no formations, no consciousness; no eyes, no ears, no nose, no tongue, no body, no mind; no color, no sound, no smell, no taste, no touch, no object of mind; no realm of eyes until no realm of mind-consciousness; no ignorance and also no extinction of it until no old-age-and-death and also no extinction of it; no suffering, no origination, no stopping, no path; no cognition; also no attainment with nothing to attain.
A Bodhisattva depends on Prajna Paramita and the mind is no hindrance.
Without any hindrance no fears exist.
Far apart from every perverted view one dwells in Nirvana. In the three worlds all Buddhas depend on Prajna Paramita and attain unsurpassed complete perfect enlightenment.
Therefore, know the Prajna Paramita is the great transcendent mantra, is the great, bright mantra, is the utmost mantra, is the supreme mantra which is able to relieve all suffering and is true, not false.
So proclaim the Prajna Paramita mantra.
Proclaim the mantra that says:
Gate Gate Paragate Parasamgate!
Bodhi! Svaha!"

***

JAPANSE VERTALING:

(deze wordt door Japanse zen-monniken gereciteerd tussen de meditaties)

HANNYASHINGYO

MA KA HAN NYA HA RA MI TA SHIN

GYO

KAN JI ZAI BO SA GYO JIN HAN NYA

HA RA MI TA JI SHO KEN KU ON KAI

KU DO IS SAI KU YAKU SHA RI SHI

SHIKI FU I KU KU FU I SHIKI SHIKI

SOKU ZE KU KU SOKU ZE SHIKI JU SO

GYO SHIKI YAKU BU NYO ZE SHA RI SHI

ZE SHO HO KU SO FU SHO FU METSU

FU KU FU JO FU ZO FU GEN ZE KO KU

CHU MU SHIKI MU JU SO GYO SHIKI MU

GEN NI BI ZES SHIN NI MU SHIKI SHO

KO MI SOKU HO MU GEN KAI NAI SHI

MU I SHIKI KAI MU MU MYO YAKU MU

MU MYO JIN NAI SHI MU RO SHI YAKU

MU RO SHI JIN MU KU SHU METSU DO

MU CHI YAKU MU TOKU I MU SHO TOK

KO BO DAI SAT TA E HAN NYA HA RA

MI TA KO SHIN MU KE GE MU KE GE KO

MU U KU FU ON RI IS SAI TEN DO MU

SO KU GYO NE HAN SAN ZE SHO BUTSU

E HAN NYA HA RA MI TA KO TOKU A

NOKU TA RA SAM MYAKU SAM BO DAI KO

CHI HAN NYA HA RA MI TA ZE DAI

ZIN SHU ZE DAI MYO SHU ZE MU JO SHU

ZE MU TO TO SHU NO JO IS SAI KU

SHIN JITSU FU KO KO SETSU HAN NYA

HA RA MI TA SHU SOKU SETSU SHU WATSU

GYA TEI GYA TEI HA RA GYA TEI HARA

SO GYA TEI BO JI SOWA KA HAN NYA SHIN

GYO