Hedendaagse reformatorische ontwikkeling

De Reformatie en de Nadere Reformatie vindt haar vervolg is de hedendaagse Reformatorische opvattingen. Deze zijn een vervolg op en herformulering van de Reformatie en de Nadere Reformatie. Een cruciale vraag is: wie zijn dat dan, die ‘behouden’ worden? Wie zijn het die bekeerd ofwel wedergeboren worden? En wat betekent dit?
Dan is daar de hele dogmatiek rondom het aanbod van genade en de verzoening die tot misverstanden kan leiden.
De kern van het traditionele Christelijke geloof is ‘de vergeving van zonden door het bloed van Jezus’.
Is de verzoening aleen voor wie een Godservaring heeft gehad, een bevinding van het doormaken van de bekering, zoals bijvoorbeeld de Pietisten benaderukken?
Of hoef je 'alleen maar' te geloven en ‘ja’ te zeggen?
Hierover is een discussie gaande in de Gereformeerde Gezindte, die hierna in het kort is weergegeven.

Ds. G. A. van den Brink vat in zijn lezing "Het Evangelie zonder kleine lettertjes" en als antwoord op de vele reacties daarop, de kern van het evangelie in de volgende vier punten samen, zoals weergegeven op Refoweb,

Zie

1. De heilsfeiten: de historische gebeurtenissen: Jezus is geboren, God is mens geworden, Jezus is gestorven, gekruisigd, opgestaan uit de dood en opgevaren ten hemel. “Iedereen zal dit geloven”.
2. Aan de historische gebeurtenissen geeft de bijbel een duiding. Christus is door de raad en voorkennis van God overgeleverd om het lam van God te zijn dat de zonden der wereld wegneemt. Dat is een duiding, een betekenis die aan de dood van Christus wordt gegeven. “Wie mag dit geloven?” “Allemaal”!
3. We hebben een zaligmaker nodig om gered te worden. “Niemand van ons kan zichzelf redden. Dit is een waarheid voor iedereen.”
4. Die zaligmaker is Jezus. “Er is onder de hemel geen andere naam gegeven waardoor wij moeten zalig worden dan de naam van Jezus. Wie de zoon heeft, heeft het leven; wie de zoon niet heeft, heeft het leven niet.”

De lezing van Ds G.A. van den Brink is hier te beluisteren op YouTube

Zijn gedachtengang: "Geloof dit en je bent behouden." Zo zegt hij in de Vragenrubriek van Refoweb het volgende: "Mijn advies is even eenvoudig als radicaal. Ga op zoek naar bijbelse prediking. Laaf je aan het Evangelie. Houd je verre van een prediking waarin Jezus de Zaligmaker ontbreekt. Spreek (opnieuw) je geloof in Christus uit en erken voor God dat jij jezelf niet op het rechte spoor kunt houden. Laat Hem dat doen! “Doorgrond me en zie of mijn gemoed iets kwaads, iets onbehoorlijks voedt. En doe mij toch met vaste schreden de weg ter zaligheid betreden” (Psalm 139:14). Zelfs als jij afdwaalt, brengt God jou terecht. Een krachtiger weerwoord tegen alle kleine lettertjes is niet mogelijk. Als je deze God vertrouwt, zul je spoedig rust ervaren (Mattheüs 11:28)."

Een prediker die wel aanbiedt maar verbiedt om aan te nemen wat hij aanbiedt, preekt een evangelie met kleine lettertjes."

Als reactie hierop heeft Ds C. Harinck onder meer het volgende geschreven:

"Ik hoop dan ook dat de kritiek van ds. Van den Brink tot bezinning op de prediking zal leiden. De prediking van het onvoorwaardelijke aanbod van Gods genade in Christus zou de prediking ten goede komen. Het zou de prediking van velen warmer en wervender maken. Ik hoop dat de onrust en de vragen die ds. Van den Brink heeft losgemaakt, mogen leiden tot een krachtige prediking van het Evangelie. Het is het medicijn voor een vervallen en machteloze kerk", aldus Harinck.