Geloof

Als je zoveel tobt als ik, is het erg prakties als je je een God hebt aangeschaft
aan Wie je alles wat je zelf niet verwerken kunt over laat.

(Gerard Reve, Brieven aan Matroos Vosch 1975-1992)

Hecht geen geloof aan tradities,
zelfs al zijn ze geaccepteerd door vele generaties en in vele landen.
Geloof niet iets omdat velen het herhaald hebben.
Geloof niets op grond van de autoriteit van een of andere wijze
of omdat het in de boeken geschreven staat.
Geloof niets op grond van het voordeel van de twijfel.
Geloof niet in dat wat je jezelf hebt voorgesteld,
denkende dat het door God of goden ingegeven is.
Geloof niets alleen maar op grond van autoriteiten, zoals meesters of leraren.

Maar geloof dat,
wat je in zorgvuldig zelfonderzoek hebt beproefd,
wat je innerlijk hebt ervaren als heilzaam voor jezelf en voor anderen.
(Anguttara Nikaya, 1172)

Geloof is het volhouden dat de waarheid datgene is,
wat je zou willen dat het was.

(Alan Watts)

Er bestaan geen ongelovigen.
Slechts mensen die geloven dat zij geloven
en mensen die geloven dat zij niet geloven.

(J. Greshoff, Nachtschade, blz. 52)

Indien gij een geloof hebt als een mosterdzaad....
niets zal u onmogelijk zijn

(Joodse wijsheid)

"Indien gij het geloof had als een mosterdzaad,
gij zoudt tot deze moerbeiboom zeggen:
word ontworteld en in de zee geplant,
en hij zou U gehoorzamen."

Lucas 17: 5,6

"Het geloof nu is de zekerheid der dingen, die men hoopt,
en het bewijs der dingen die men niet ziet."

Hebreeen 11:1

 

Hoop

Hoop niet op een leven zonder problemen,
want van een makkelijk leven word je lui

(Kyong Ho)

Leef vandaag en vestig uw hoop zo weinig mogelijk op morgen.

Hoe meer je je haast,
des te langzamer ga je
(Seng-ts'an)

Glimlach
De glimlach van de hemel wordt zichtbaar
wanneer wij beseffendat wij door onze moeilijkheden op aardegezuiverd worden
(Confucius)

Help!
Op een dag viel Tsjao-tsjoe in de sneeuw en riep:
"Help me overeind!
Help me overeind!"
Er kwam een monnik aan die naast hem ging liggen.
Tsjao-tsjoe stond op en liep weg.

(Zen-anecdote)

 

Liefde

Overal waar een mens is,
is een kans op vriendelijkheid

(Joodse wijsheid)

Liefde is ....
Samen delen
en soms de ander wat meer gunnen

De ware geboorte heeft niet plaats wanneer de moeder van het kind,
doch pas wanneer het kind van de moeder verlost wordt.

(J. Greshoff, Nachtschade, blz. 170)

Geluk wordt pas zichtbaar, als het voorbij is.
(Godfried Bomans, Korte berichten)

Mijn ongeluk is in Holland geboren te zijn,
het land waar slechts een gezag geldt,
een geloof, een god: geld!

(Multatuli, De raadselachtige Multatuli, W.F. Hermans, blz. 5)

“Zo blijven dan: Geloof, hoop en liefde, deze drie, maar de meeste van deze is de liefde.“
1 Corinthiers 13:13

 

Vrijheid

'Ik wil de utopische combinatie van veiligheid en vrijheid.
Ik denk dat vrijheid nemen het eerste is dat ik moet doen -
het zal me de kans geven om weer ergens op gefocust te raken
en dan maar hopen dat er iets van veiligheid op volgt.
Zo niet, dan zal de strijd me wakker en levend houden'.

(Lee Miller (1938). Elizabeth 'Lee' Miller (23 April 1907 - 21 July 1977) was an American photographer. Born in Poughkeepsie, New York State in 1907, she was a successful fashion model in New York City in the 1920s before going to Paris, France to become a fashion and fine art photographer. During the Second World War, she became an acclaimed war correspondant and photojournalist. (http://en.wikipedia.org/wiki/Lee_Miller)

Alles dat werkelijk groots en inspirerend is, is gecreeerd door een individu dat kon werken in vrijheid.
Albert Einstein

Wanneer in een mensengeest eenmaal de vrijheid is losgebroken, hebben de goden er geen vat meer op.
Jean Paul Sartre

Overige citaten

Veel mensen danken hun goed geweten aan hun slecht geheugen.
(Godfried Bomans, Korte berichten)

Je vergeet je schuld wanneer je haar aan iemand hebt opgebiecht, maar meestal vergeet die ander haar niet.
Friedrich Nietzsche (1844-1900)

Ieder mens heeft gedachten die hij niet aan iedereen vertelt, alleen aan zijn vrienden.
Andere dingen vertelt hij zelfs zijn vrienden niet, maar alleen zichzelf, in het geheim.
Maar er zijn ook dingen die een mens niet eens aan zichzelf durft te bekennen,
en diep van binnen houdt ieder fatsoenlijk mens een aantal van die dingen verborgen.

(Fjodor Dostojevski, Uit 'Memoires uit het souterrain': 'Verborgen')

Een monnik vroeg:
"Wat hebt u te zeggen over de herfst,
als de bladeren vallen en de bomen kaal worden?"
Yün-men antwoordde:
"Nu laat de gouden wind
zijn ware wezen zien"

(Zen-anecdote)

Sterven voor je dood
De dood betekent dat alles van je wordt afgenomen dat je niet bent.
Het geheim van het leven is te sterven voor je dood,
en dan tot de ontdekking te komen dat de dood niet bestaat.

Vergeef jezelf dat je geen vrede hebt.
Op het moment dat je je onvrede volkomen aanvaardt,
wordt die veranderd in vrede.
Alles wat je volledig aanvaardt, zal je daar brengen, brengt je vrede.
Dat is het wonder van de overgave.

(Eckhart Tolle)

A young but earnest Zen student approached his teacher, and asked the Zen Master:
"If I work very hard and diligent how long will it take for me to find Zen."
The Master thought about this, then replied, "Ten years."
The student then said, "But what if I work very, very hard and really apply myself to learn fast -- How long then ?"
Replied the Master, "Well, twenty years."
"But, if I really, really work at it. How long then ?" asked the student.
"Thirty years," replied the Master.
"But, I do not understand," said the disappointed student. "At each time that I say I will work harder, you say it will take me longer. Why do you say that ?"
Replied the Master," When you have one eye on the goal, you only have one eye on the path."

Als je niet in slaap valt
houden dromen vanzelf op

(Seng-ts'an)

It’s better to be silent and be thought a fool than to speak and remove all doubt.
(Abraham Lincoln)

De menselijke geest is
als een donker bos

(Russisch gezegde)

Wil je je leven behouden,vernietig het dan.
Als je het volkomen vernietigd hebt,ben je op je gemak.
(Layman P'ang)

Verspil geen tranen
aan de smart van gisteren
(Joodse wijsheid)

Hij/Zij die een reden tot leven heeft
kan vrijwel alle levensomstandigheden verdragen
(Nietzsche)

Als je eet, eet dan.
Als je leest, lees dan.
Doe wat je doet.
(Seung Sahn)


Fear

Our deepest fear is not that we are inadequate.
Our deepest fear is that we are powerful beyond measure.
It is our light, not our darkness that most frightens us.
We ask ourselves,
Who am I to be brilliant, gorgeous, talented, fabulous?
Actually, who are you not to be?
You are a child of God.
Your playing small does not serve the world.
There is nothing enlightened about shrinking so that other people won't feel insecure around you.
We are all meant to shine, as children do.
We were born to make manifest the glory of God that is within us.
It is not just in some of us; it is in everyone.
And as we let our own light shine, we unconsciously give other people permission to do the same.
As we are liberated from our own fear, our presence automatically liberates others.
(Marianne Williamson)


Onze diepste angst
is niet dat we onmachtig zouden zijn.Onze diepste angst betreft juist
onze niet te meten kracht.Niet de duisternis, maar het licht in ons
is wat we het meest vrezen.
We vragen onszelf af
‘Wie ben ik wel om mezelf briljant, schitterend,
begaafd, geweldig te achten?’Maar waarom zou je dat niet zijn?
Je bent een kind van God!Je dient de wereld niet
Door jezelf klein te houden.Er wordt geen licht verspreid
als de mensen om je heen
hun zekerheid ontlenen aan jouw kleinheid,We zijn bestemd om te stralen,
zoals kinderen dat doen.We zijn geboren om de glorie Gods
die in ons is
te openbaren.Die glorie is niet slechts in enkelen,
maar in ieder mens aanwezig.En als we ons licht laten schijnen,
schept dat voor de ander
de mogelijkheid hetzelfde te doen.Als we van onze diepste angst bevrijd zijn,
zal alleen al onze nabijheid
anderen bevrijden.

Loslaten

Men kan de gedachten en gevoelens die in het zwijgen opduiken bestrijden, om ze zo tot rust te brengen. Een andere methode bestaat erin ze los te laten, door ze niet zoveel belang toe te kennen. Ik sta dan niet onder de prestatie-druk ze kwijt te moeten raken. De paradox is nu, dat ze vaak juist door dit onthechte waarnemen langzamerhand uit het bewustzijn verdwijnen. En in het geval dat dit niet gebeurt, dan nog zetten ze mij niet meer onder druk, omdat ik leef in het vertrouwen dat God mij aanneemt zoals ik ben, mét al mijn gedachten en gevoelens.
Niet alle gedachten en gevoelens hoeven losgelaten te worden, maar enkel diegene waardoor een mens gefixeerd raakt en welke innerlijke spanningen in hem creëren. Deze spanningen uiten zich ook lichamelijk. Deze spanningen kan men op verschillende manieren loslaten.
Een eerste methode begint bij het lichaam, door de uitademing naar de plek te leiden waar lichamelijke spanning gevoeld wordt. Deze methode heeft alleen zin, wanneer men tevens de innerlijke spanningen loslaat die aan de lichamelijke ten grondslag liggen.
De tweede methode bestaat erin direct de innerlijke spanningen los te laten, ze uit handen te geven, aan God. Dat kan niet met op elkaar gebeten tanden, maar enkel door los te laten, dat stuk van mezelf weg te geven, waar ik mezelf overdreven zorgen maak om het een of ander. Dit betekent vertrouwen op de liefde van God en zich niet meer door hoge idealen, als een vorm van eigen prestatie, tegen deze overgave beschermen. Dan zit ik niet meer op de troon, met al mijn vrome idealen, inspanningen en geestelijke behoeften, en plan ik ook niet meer mijn eigen geestelijke groei en rijkdom. Ik geef mijzelf uit handen, zodat Christus in mij heerst en aan mij handelt. Ik houd mezelf niet meer voor zo belangrijk en geef het op me aan mezelf en mijn ideaalbeelden vast te klampen.

Stil

Het stille punt is de plaats waar vrijheid wordt ervaren, vrijheid van uiterlijke én innerlijke onrust en lawaai.
De relatie van de mens tot de buitenwereld wordt bezonnen; hij heeft geen overdreven voorstellingen meer van alles wat de wereld vermag te presteren.
Dit betekent niet dat hij zich afkeert van de wereld of die haat.
Hij zou anders in een toestand van schizofrene zelfhaat verkeren: de wereld is immers door de mens voortgebracht.
De mens die zich afkeert van/beschermt tegen de wereld, probeert zich af te keren van/te beschermen tegen zichzelf, wat het verlies aan stilte en geluk alleen maar vergroot.
Dat kan niet anders, want deze scheidslijn tussen wereld en privé-sfeer is een illusie.

(Bron: www.spiritualiteit.net)