XVIII De Maan

Archetype: de nacht, het duister.

Traditionele interpretatie: levendige fantasie, omhooggewoelde zielekrachten, alleen-zijn, illusies, romantiek, onzekerheid, verlangen, schemering. Teleurstelling, hersenschimmen, illusie, angst, hallucinaties.

In de tarottraditie vertegenwoordigt de Maan de ziel, het onbewuste, de intuďtie, dromen, emoties en het instinctieve leven. Negatieve connotaties zijn deceptie, waanideeën en duisternis. In archetypische zin symboliseert de Maan het verkennen van psychische diepten psychoanalyse).

De Waite-tarot verbeeldt dat alleen de weg door de angst heen naar het bereiken van onze hoogste doelen leidt. Het pad tussen de torens is als het ware de sprong in het onbekende. Het doel is de reis in de diepte van de gevoelswereld. Daarbij zijn behulpzame, maar ook gevaarlijke instinctieve krachten aanwezig: hond en wolf, en een kreeft met scharen. Het zijn symbolen van onze instincten, die zich onttrekken aan de controle van ons verstand, en van irrationele angsten, die ‘s nachts de kop op steken. Daar zullen we ons langs moeten manoeuvreren. Achter de torens gaat het pad verder in het onbekende landschap van de geest. De kaart maant ons niet van de rechte middenweg af te wijken. De maan staat voor de schaduw en de nacht, het niet zuiver verlichte, je ziet alleen de contouren; de maan duidt op het wisselvallige, datgene waar je niet van op aan kunt, wispelturigheid en bekoring. De kaart betekent dat we in het duister tasten, dat we bang en in de war zijn, of het gevaar lopen dat we verdwalen en doelloos rondlopen.

Je moet de weg terug zien te vinden, en het doel helder zien te krijgen waar je naar toe wilt. De maan inspireert ook en moedigt aan tot voortgang op het halfduistere pad. Het houdt ook de belofte in dat je alles hebt wat je je maar voorstelt. De maan leidt je naar het onbekende, zodat je het ongebruikelijke, het verborgene, in je leven kunt toelaten.

Op de kaart van de Russische tarot zien we op een van de torens een telescoop: een instrument om de maan te bestuderen. Op de voorgrond zien we een voorstelling uit de Griekse mythologie: de kreeft, een rivier (de Wolga?!), met boot en veerman (Charon, die de zielen van de overlevenden over de rivier Styx bracht). Er wordt in verbeeld dat we allemaal, gedeeltelijk, nog in een mythische wereld leven. Dit drukken we uit in poëzie, liederen en verhalen.

Het lijkt er op of de boot met bootsman (veerman?) de weg moet zien te vinden op de rivier, die tussen de torens door lijkt te slingeren. Waar de weg naar toe gaat is niet zichtbaar. De bootsman lijkt het ook niet helemaal te zien zitten. De maan heeft een wat sombere uitdrukking. De zwarte achtergrond doet het hier goed. Er hangt een onheilspellende sfeer, er kan van alles gebeuren. De Maan lijkt toe te zien of het wel goed gaat, of de veerman zich wel goed gedraagt. Je wilt tegen de bootsman zeggen: “Kom op, de duisternis in, waag het, het is je weg!” Zo’n gevoel krijg je.

Op de kaart van Crowley zien we een afnemende maan. De onderkant van de kaart symboliseert geboorte, nieuw leven. Twee wachters met wolfskoppen (hierin is Anoebis te herkennen, de Egyptische god van de dood) bewaken samen met de jakhalzen de torens waartussen zich de ingang naar een mysterieus gebied bevindt. Deze bewaakte ingang roept associaties op met de vagina (verleidelijk, mysterieus). Door deze doorgang te passeren wordt de confrontatie met gebieden van onwetendheid aangegaan, waardoor nieuw leven kan ontstaan. Om de weg te vinden bij dit dwalen in de diepten van de ziel is het belangrijk te luisteren naar de innerlijke stem, ook is een gids belangrijk. Zo worden we ingewijd in de diepten en geheimen van de ziel, op een manier die vergelijkbaar is met inwijdingsriten.

Je durft eigenlijk niet zo gemakkelijk in de psychische diepte te duiken. Er is moed voor nodig om je eigen angsten onder ogen te zien. Je moet een drempel over, een doorgang door. Als je er eenmaal doorheen bent krijg je de kans de eigen diepten te leren kennen en je angsten te begrijpen.

Uitnodiging: Mediteer regelmatig; verdiep je in je nachtelijke dromen; observeer en analyseer je psyche; schrijf je innerlijke ervaringen op; ga in therapie. Het leren kennen en begrijpen van je eigen psyche, je angsten, is voorwaarde voor  verdere ontwikkeling. Als je de angst voorbij bent is er ruimte en vertrouwen, en zul je je ‘zelf’ vinden.

De Zon