VII De Zegewagen

Archetype: het vertrek van de held.

Traditionele interpretatie: zege, triomf, harmonie, succesvol afsluiten van een langdurige bezigheid, begaafdheid, de situatie in de hand hebben, de weg recht door zee. Zelfverheerlijking, grootheidswaan, controle en/of oriëntatie verliezen, stuklopen op hindernissen.

De Waite-kaart is ingetogener dan die van de Russische tarot. Bij Waite is een stoere Romein de wagenmenner; hij zal zich niet gauw aan de kant laten zetten. Het is een stevig, statisch portret, waarop de dieren (sfinxen) uitrusten. Het lijkt of ze zojuist zijn aangekomen. De wagenmenner presenteert zich zelfbewust (“Hier ben ik!”). Het is de eerste stap naar bevrijding, naar de oplossing van het probleem. Beeld: de opmars der strijdkrachten. Symbool: de wagen als zinnebeeld voor de ziel.

In tegenstelling tot de oudere tarotkaarten laat de Russische tarot een zegewagen zien die volop in beweging is: de vaart zit er in, de paarden draven! De berijder van de wagen is gekleed in Middeleeuwse strijdkleding, met harnas, en zijn cape bolt achter hem aan. De kar lijkt eerder op een zigeunerwagen dan op een traditionele Russische kar. De wagen heeft een houten front, met daarop de letters YS, initialen van de artiest.

Een aantal symbolen van de Waite-kaart zijn te herkennen op de Russische kaart. Zo bevindt zich de rug van de wagenmenner een paarse maanvormige baldakijn (overhuiving, als van een huifkar) met sterren, vergelijkbaar met de kroon-met-sterren en de wassende maan. Verder zijn herkenbaar dezelfde scepter, de vormen van hun harnas en lange handschoenen, het gevleugelde figuur, en de lingam en yoni op de gordel.

De zegewagen is in de tarottraditie altijd het symbool geweest van succes en overwinning. De afbeelding refereert aan succes in de buitenwereld: in het beroep bijvoorbeeld. Het is de ‘carrièrekaart’. Andere aspecten: triomf; harmonie; begaafdheid; de situatie in de hand hebben; recht door zee. Negatieve connotaties zijn de Pyrrusoverwinning, overheersen van ambitie, of roekeloosheid (roekeloze geestdrift); zelfverheerlijking; zelfoverschatting; verlies van controle; grootheidswaan.

In archetypische zin stelt de zegewagen de persona voor, de presentatie naar buiten toe, het masker, dat de expressie van het ware zelf onder controle houdt of zelfs ontkent.   

De kaart van de Russische tarot suggereert snelheid en drama; de wagenmenner heeft een uitdrukking van ernst, hij gelooft in zijn zaak. De paarden hebben iets frivools; ze lijken elk een andere kant op te wijken. De wagenmenner is gedreven en gelooft heilig in zijn zaak, hij knalt er met de zweep op los, terwijl de paarden iets hebben van ’maak je niet zo druk, we gaan naar een feest’! Ze lijken op twee verwende jongedames.

Bij Crowley staat de zegewagen op een met gouden stenen geplaveide weg. De vier sfinxen (stier, leeuw, mens, adelaar) zijn de krachten die de wagen in beweging zullen zetten. Ze hebben onderling hun koppen gewisseld en ondersteunen elkaar. Is eenmaal de juiste richting ingeslagen, dan zullen alle inspanningen zich verenigen en succes te realiseren. Je vertrouwen in je eigen kracht en gewaarwording groeit en verdiept zich. De wagenmenner zit in mediterende houding. Hij heeft de Heilige Graal in zijn handen, het symbool van het Rad van Fortuin. Hij weegt zorgvuldig de mogelijke consequenties af voordat hij de richting kiest waarheen hij zal vertrekken.

 

 

Uitnodiging: Bereid je zorgvuldig voor op een nieuw begin; breng je huidige leven eerst goed op orde; overweeg de mogelijkheden; je zult veel achter je laten, maar nog meer ontvangen.

Gerechtigheid