Je kunt je leven helen
Louise L. Hay

‘Moge deze gift je helpen de plaats binnen in je te vinden waar je je eigenwaarde kent, dat deel van je dat pure liefde en zelfaanvaarding is.’

Een samenvatting van het boek

‘We zijn allemaal hier om onze beperkingen te overwinnen - wat ze ook waren. We zijn hier om onze pracht en Goddelijkheid te herkennen, ongeacht wat ‘ze’ ons verteld hebben. Jij hebt jouw negatieve overtuigingen te overwinnen, en ik heb mijn negatieve overtuigingen te overwinnen’.

 

 

Uitg. DE ZAAK, Groningen; ISBN 90 72455 04 5

Onze gedachten over de wereld...

We creëren onze ervaringen met onze gedachten en gevoelens. Vervolgens zijn we geneigd om  onze macht uit handen te geven door iemand anders de schuld van onze frustratie te geven. Echter: in feite heeft niets of niemand macht over ons behalve wijzelf, want ‘wij’ zijn de enige denkers in onze eigen gedachtewereld.!

Ons onderbewustzijn accepteert alles wat we geloven. Wat ik over mezelf en het leven geloof wordt waar voor mij. We kunnen kiezen voor de gedachte: ‘iedereen is altijd tegen me’ of voor ‘iedereen is me altijd behulpzaam’. Onze keus zal ons gevoel en ons gedrag gaan bepalen.

Meestal zijn we ons niet bewust van onze keuzen, terwijl ze ons denken, voelen en handelen toch bepalen.

Hoe komen we tot onze gedachten over onszelf en de wereld? Als we klein zijn leren we wat we van onszelf en het leven vinden door de reacties van de volwassenen om ons heen. We krijgen boodschappen als ‘Ik doe ook nooit iets goed’; ‘Ik merk aan de reacties van mijn ouders dat ik hen niet gelukkig maak; blijkbaar zijn zij goed, want het zijn mijn ouders, mij van God gegeven; dus het ligt aan mij; hun gedraag toont dat ik niet goed ben, en dat ook God mij afkeurt’. Gevolg: zelfverwerping.

De eerste ervaringen van onze vroege jeugd blijven ons lang bij: het zijn de eerste indrukken in een nog prille psyche. Volgende indrukken worden opgenomen vanuit eerder opgedane indrukken. Daarom zijn de eerste indrukken zo van invloed: we waren eerst een tabula rasa, en de eerste invulling kleurt en vult onze opvattingen over onszelf en de wereld.

We hebben de neiging om het emotioneel klimaat dat vroeger thuis heerste weer opnieuw te creëren in onze huidige relaties. Dat voelt als bekend, zo ‘hoort’ het. We behandelen onszelf op dezelfde manier als onze ouders ons behandelden. We vitten op onszelf en we straffen onszelf op dezelfde manier. Als je goed luistert kun je hun woorden zelfs horen. Ook houden we van onszelf en moedigen we onszelf aan op dezelfde manier als onze ouders deden.

‘Wat valt je ouders te verwijten?’

We zijn allemaal slachtoffers van slachtoffers en zij konden ons onmogelijk iets leren wat ze zelf niet wisten. Als jouw moeder niet wist hoe ze van zichzelf kon houden of als je vader niet wist hoe hij van zichzelf kon houden, dan konden zij jou ook niet leren om van jezelf te houden.

Zij deden het zo goed ze konden met wat zij als kinderen geleerd hadden. Als je je ouders beter wilt begrijpen, laat ze dan vertellen over hun eigen kindertijd als dat nog kan. Als je met medeleven luistert, zul je te weten komen waar hun angsten en starre patronen vandaan komen. Als je er niet meer achter kunt komen, probeer je dan voor te stellen hoe de jeugd van je ouders geweest kan zijn. Wat voor jeugd maakt iemand tot zo’n volwassene? Deze mensen ‘die jou dit allemaal aangedaan hebben’ waren net zo bang als jij bent. Je kunt de informatie over de jeugd van je ouders gebruiken om jezelf nog meer te bevrijden. Je kunt jezelf niet vergeven totdat je hen vergeeft. Als je van hen perfectie blijft eisen, eis je perfectie van jezelf - en dan zul jij je je hele leven ellendig voelen.

‘We hebben onze ouders uitgekozen omdat ze ons kunnen leren wat wij op aarde willen leren.’

Onze gedachten sturen ons

In iemands leven komen bepaalde ervaringen steeds terug. Het kan zijn dat je die ervaringen zelf opriep door je wijze van denken over jezelf. Het is belangrijk te beseffen dat we onze eigen gedachten kunnen sturen. Wat op dit moment belangrijk is, is wat je nu kiest: wat je denkt, gelooft en zegt. Want onze gedachten en woorden creëren onze toekomst. Wees je bewust van je huidige manier van denken over jezelf. Wil je deze gedachten je toekomst laten creëren?

Onze ervaringen zijn slechts de uiterlijke gevolgen van onze innerlijke gedachten. Zelfs zelfhaat is maar een gedachte.

Deze gedachte veroorzaakt een gevoel, en je laat je meeslepen door dit gevoel. Gedachten kunnen veranderd worden. Verander de gedachte en het gevoel verdwijnt. Het verleden heeft geen macht over ons. Het ogenblik van macht is het huidige moment! We kunnen op dit moment beginnen vrij te zijn!

We kiezen zelf onze gedachten. We kunnen weigeren om bepaalde gedachten te denken; het komt vaak voor dat mensen ook positieve gedachten over zichzelf weigeren. Iedereen lijdt in zekere mate aan zelfhaat en schuldgevoel.

De diepste overtuiging van veel mensen is: “Ik ben niet goed genoeg”.

Wrok, kritiek, schuldgevoel en angst veroorzaken de grootste problemen in ons leven. Deze gevoelens zijn het gevolg van anderen de schuld geven, en het niet aanvaarden van verantwoordelijkheid van onze eigen ervaringen.

Alles wat er buiten ons gebeurt is een weerspiegeling van ons innerlijk denken. Als anderen steeds op een bepaalde manier op jou reageren is dat ook jouw patroon: jouw wijze van denken trekt mensen aan die zo, op die manier, op jou reageren. Als je niet meer zo denkt gaan ze weg, ze gaan naar een ander om zich zo te gedragen, jij zult ze niet langer aantrekken.

We kunnen ervoor kiezen om het verleden los te laten en iedereen te vergeven, onszelf incluis. Alleen al bereidheid tot vergeving brengt het proces van heling op gang. Het is een vereiste voor onze eigen heling dat we het verleden loslaten en iedereen vergeven.

Affirmatie (zelfbevestiging) om anderen en jezelf te vergeven (je stelt je de persoon voor aan wie je iets wilt vergeven):

Ik vergeef je dat je niet bent zoals ik wil dat je bent.
Ik vergeef je en laat je los.”

Juist degene die je het moeilijkst kunt vergeven is de belangrijkste persoon voor jou om los te laten...

Vergeven betekent loslaten. Dit wil niet zeggen: goedpraten, maar wel: het hele gebeuren loslaten. We hoeven niet te weten HOE we kunnen vergeven, we hoeven alleen BEREID te zijn. Voor het HOE zorgt het universum.

We begrijpen onze eigen pijn heel goed. Het is vaak moeilijk te begrijpen dat ZIJ die we nog te vergeven hebben, ook pijn hadden. Het is moeilijk te begrijpen dat zij hun uiterste best deden, ook ten opzichte van ons, met het begrip, het bewustzijn en de kennis die zij op dat moment hadden.        

Er is maar één ding waar je aan hoeft te werken als je problemen hebt:

JEZELF LIEFHEBBEN, JEZELF GOEDKEUREN ZOALS JE BENT

Dat is de belangrijkste sleutel voor geluk.

Het is dan alsof er dan steeds kleine wonderen gebeuren in ons leven, zonder dat we ons er voor hoeven in te spannen.

Kritiek sluit ons op in het patroon dat we willen veranderen. Begrip en vriendelijkheid helpen ons er uit te komen. Bedenk dat je jezelf al jarenlang bekritiseert en er niets mee bereikt hebt. Probeer jezelf goed te keuren en kijk wat er dan gebeurt.

Ruimte scheppen voor veiligheid, vertrouwen, waardering en acceptatie zal orde in je gedachtewereld scheppen, liefdevolle relaties creëren, een betere woonplek aantrekken.

Ik geloof in een macht die veel groter is dan ik
en die op elk moment van elke dag door me heen stroomt.
Ik open de wijsheid in me
wetende dat er slechts één Intelligentie is in dit Universum.
Deze Ene Intelligentie geeft alle antwoorden en alle oplossingen,
Hij verricht alle helingen en is verantwoordelijk voor elke creatie.
Ik vertrouw deze Macht en Intelligentie,
wetende dat alles wat ik hoef te weten aan mij getoond word
op de juiste tijd en plaats en in de juiste volgorde.
Alles is goed in mijn wereld.’

Iemand anders de schuld geven is een van de beste manieren om met het probleem te blijven zitten! We geven dan namelijk onze macht uit handen.

Het gaat er om de verantwoordelijkheid voor jezelf op je te nemen.

Bewustwording is de eerste stap bij heling en verandering.

We stuiten onherroepelijk op weerstand tegen verandering. Wat dan van belang is, is naar je weerstand kijken, zien hoe je je verzet tegen wat voor jou belangrijk is om te leren. Probeer je dan over te geven, je weerstand op te geven, jezelf toe te staan om te leren wat je te leren hebt. Waar je de meeste weerstand voelt heb je het meeste te leren!

We hebben allerlei tactieken om niet te veranderen, of om te menen dat de ander(en) moet(en) veranderen!

Kijk in de spiegel en zeg: “Ik ben bereid om te veranderen.” Ga na wat je daarbij voelt.

Veranderen heeft niets te maken met wilskracht of discipline: dat betreft symptoombestrijding. Het gaat om het inzicht dat het van belang is om een symptoom los te laten, een uiterlijk effect. Werken met de gedachte van wilskracht roept juist het symptoom weer op.

We zijn gewend geraakt aan een bepaald uiterlijk effect, een symptoom, en willen dat steeds weer oproepen. Dit is echter verspilling van energie en handhaaft problemen.

Blijkbaar hebben we BEHOEFTE aan bepaalde gedachten, een bepaalde toestand, anders riepen we die niet op.

Affirmatie: “IK BEN BEREID OM DE BEHOEFTE AAN [WEERSTAND] [SPANNING] [HOOFDPIJN] [KRITIEK GEVEN] [SLAPELOOSHEID] [WOEDE OP MIJN OUDERS] [VLUCHT IN GENOT / REIZEN / TV] [TERUGTRREKKEN IN MEZELF] [OPSTAND TEGEN GEZAG] LOS TE LATEN.”

Je kunt ophouden met het denken van oude gedachten! Je oude gedachten zijn voorbij, het enige waar je controle over kunt hebben is je huidige gedachte.

Je brein zal eerst tegenstribbelen als je je nieuwe gedachten eigen maakt, en oude gedachten wilt loslaten. Het wil niet gedeprogrammeerd worden. Maar jij hebt de leiding, en als je doelgericht bent en sterk blijft zal je nieuwe manier van denken in korte tijd ingeburgerd zijn.

Het zal je goed doen te beseffen dat jij niet het hulpeloze slachtoffer van je eigen gedachten bent, maar dat je de baas bent van je eigen denken.

Oefeningen:

- Loslaten; haal diep adem terwijl je dit leest en laat op de uitademing alle spanning uit je lichaam los; ga je lichaam langs, ontspan alle spieren, van boven naar beneden. Merk op hoeveel spanning je geneigd bent vast te houden. Als je dat met je lichaam doet, doe je dat ook met je gedachten. Zeg: ‘Ik ben bereid los te laten. Ik laat los. Ik laat alle spanning los, alle angst, alle kwaadheid, alle schuldgevoelens, alle verdriet, alle oude beperkingen. Ik laat los en ik ben in vrede, met mezelf, met het levensproces. Ik laat de emotionele binding met het verleden los. Ik ben veilig.’ De herinneringen zijn slechts herinneringen.

Uiting van je emoties kan je ook helpen loslaten: het er uit slaan, schreeuwen.

- Wrok; wrokgedachten kunnen als volgt oplossen. Beeld je in dat je in een theater zit voor een klein podium; plaats één voor één de personen op het podium die je de meeste verwijten maakt. Stel je dan voor dat er allemaal goede dingen met ze gebeuren. Je ziet ze dan lachen en gelukkig zijn. Hou dat beeld een paar minuten vast. Plaats tenslotte jezelf op het podium. Zie goede dingen met jezelf gebeuren, zie jezelf lachen en gelukkig zijn. Besef: de overvloed van het universum is voor ons allemaal beschikbaar.

- Wraak; soms heeft het kleine kind in ons het nodig om wraak te nemen voordat het vrij is om te vergeven. Daarbij helpt de volgende inbeeldingoefening. Denk aan de persoon die je het moeilijkst kunt vergeven. Wat zou je die persoon allemaal aan willen doen? Wat moet hij/zij doen om door jou vergeven te worden? Zie dat nu voor je ogen gebeuren. Besteed aandacht aan alle details. Als je vindt dat deze persoon lang genoeg gestraft is, rond dan de oefening af en voel dat je je woede of wrok hebt losgelaten.

- Vergeven; vergeving is het antwoord op bijna alles; liefde is het antwoord bij iedere heling.  “Ik vergeef je dat ...”; “Dank je, ik bevrijd je nu”; “Ik vergeef mezelf dat ...”. 

- Speel met je ouders; visualisatie van: jezelf, je moeder, je vader; stel je hen voor als kind van 4, 5, 6 jaar; houd het kind in je armen; stel het op zijn gemak; laat het voelen dat je er altijd voor haar/hem zult zijn; laat het kind tenslotte klein worden, zodat het in je hart past, zodat die drie kleine kinderen elkaar veel liefde kunnen geven. Voel hoe warm het wordt in je hartcentrum.

- Jezelf toestemming geven het goede te mogen ontvangen

Zeg tegen jezelf: ‘Ik verdien het goede’; stel je dat goede voor, en zeg:

Ik verdien ..... te hebben of ..... te zijn en ik accepteer dat nu.

Als je negatieve gevoelens voelt, zeg dan:

“Ik laat nu het patroon uit mijn bewustzijn los dat de weerstand creëert tegen mijn welzijn. Ik verdien .....”.

- Affirmaties; kies elke dag een of meerdere affirmaties die op dat moment voor jou van belang zijn, schrijf ze op en herhaal ze steeds.

Het is nodig om onze gedachtewereld te trainen; we zijn zo vol zelfkritiek. Begin met het accepteren van dat wat binnenin jezelf is - met het liefhebben van de zelf die ik ben. Probeer een vredige, liefdevolle relatie met jezelf op te bouwen. Zoek eerst naar kleine dingen, de goede eigenschappen in jezelf.

Affirmatie: “IK WAARDEER MEZELF”.

Een deel van zelfacceptatie bestaat uit het loslaten van de mening van andere mensen. Wat we verkeerd vinden aan onszelf is vaak juist datgene wat ons als individu van elkaar onderscheidt.

‘Alle ziekte komt voort uit een staat van niet vergeven.’

‘Als we ziek zijn kunnen we altijd om ons heen kijken om te zien wie we kunnen vergeven.’ (Course of Miracles)

Lichamelijke klachten kunnen het gevolg zijn van negatief denken, niet kunnen vergeven, wrok, voortdurende kritiek, schuldgevoel.

Andersom werkt het ook: vergeven, wrok loslaten kan tot gevolg hebben dat ziekteverschijnselen verdwijnen.

Oefening:

Wees met je aandacht bij jezelf, bij je lichaam; je denken; je voelen. Wees met liefde bij jezelf, bij wat je over jezelf denkt, voelt, zegt. Betrek ook je lichaam erbij! Zoals liefde en waardering voor alle organen van je lichaam. Heb aandacht voor lichaamswerk; voeding; ontspanning.