Máxima, W.A. en het enneagram

Wat voor enneagramtype is Máxima? Ze is duidelijk een gevoelsmens, maar vooral lijkt ze een  levensgenieter (enneagram type ZEVEN).  Helen Palmer schrijft over de ZEVEN: 'Zevens'  zijn speels en positief. Ze hebben een grote fantasie en zijn inventief. Hun dagelijkse bezigheden zijn doordrenkt met plezier; ze hebben een fascinerende benaderingswijze van het leven. Zevens kunnen het alledaagse extravagant en overvloedig doen lijken. De lach van een kind duurt voort in ruimte en tijd.' Máxima kan vol overgave dansen, en op de foto’s waarop ze verschijnt staat ze stralend, vol levensvreugde. Ze heeft voor iedereen een gulle lach. Behalve dat is ze ook intelligent en communicatief sterk. Ze heeft een goed ontwikkeld empathisch vermogen. 

Schaduwkanten van ZEVENS zijn dat ze impulsief kunnen zijn, opstandig, ongedisciplineerd, bezitterig, zelfdestructief en rusteloos. Máxima brak op bezoek in Zweden op twee plaatsen haar enkel toen ze uitgleed op de rotsen. Verder was ze onlangs betrokken bij een aanrijding toen ze uit het paleis in Den Haag kwam en de weg opreed. Genoemde eigenschappen zijn hierin wel herkenbaar.

Wellicht is Willem Alexander een NEGEN. Een vredestichter? Of ook een ZEVEN, levensgenieter. Zou mijns inziens allebei kunnen. Reacties zijn welkom. 

Tot welk type behoort pa Zorreguita? Ik denk een DRIE (de succesvolle werker). Hij komt me nogal afstandelijk en zakelijk over. Naar binnen toe, in het gezin, schijnt hij een gevoelsmens te zijn. Naar buiten toe lijkt hij me een wat technocratisch, ongevoelige type. Wellicht heeft hij de bekende woorden van oud-voetbaltrainer Rinus Michels in praktijk gebracht: thuis heb je te maken met mensen, op het veld met rugnummers. 

De reactie van het Nederlandse volk op dit koningsdrama was in eerste instantie te typeren EEN-gedrag: het vingertje omhoog, de normen gereed en klaar om te (ver)oordelen. De kenmerken van het enneagram-type EEN (het snel opgeheven vingertje) wordt versterkt opgeroepen door de ZEVEN (de vrolijke Maxima). Mensen van het type EEN-gedrag hebben moeite met genieten. Wellicht komt daar de bewondering voor haar vandaan. 

Premier Kok heeft het pragmatisch en goed opgelost. Kok is het type van de echte leider, waarschijnlijk een ACHT, met kenmerken van de NEGEN (Vredestichter) en de EEN (perfectionist en wereldverbeteraar), maar ook van andere typen als de DRIE (succesvol werker) en de TWEE (gever) . Zijn besluit om zich niet herkiesbaar te stellen als premier en leider van de PvdA getuigt van inzicht en wijsheid en laat zien dat hij niet 'machtsbelust' is.