Hazrat Inayat Khan over vaccinatie.

Deel VIII - De kunst van het zijn - Gezondheid en orde van lichaam en geest

Hoofdstuk XVI Vragen over vaccinatie en inenting

Vraag: Kunt u ons vertellen of vaccinatie wenselijk is?

Antwoord: Alles is wenselijk als het op de juiste manier wordt gebruikt, en alles is ongewenst als het wordt misbruikt. In feite komt het idee van vaccinatie voort uit dezelfde theorie, die door Shiva – of Mahadeva – wordt onderwezen als Hatha Yoga.

Er wordt van Mahadeva gezegd dat hij vergif dronk, en door het te drinken overwon hij het effect van het gif. Mahadeva was de meest ondernemende onder de asceten.
Hij droeg een slang om zijn nek en werd er niet door vergiftigd. Als je zo bevriend kunt zijn met een slang die om je nek zit, kun je ongetwijfeld comfortabel zitten in de aanwezigheid van iemand die je niet mag.
De vooroordelen en nervositeit die je voelt in de aanwezigheid van iemand die je niet mag, zullen niet ontstaan als je een slang om je nek draagt. Als je dat kunt is het als het innemen van een beker met bitter gif - wat tegennatuurlijk is. Als de ziel eenmaal de strijd heeft gestreden met alles wat haar angstig maakt, doet beven en terugdeinzen, dan heeft die ziel het leven overwonnen. Hij is de meester van het leven geworden, heeft het koninkrijk bereikt.

Ongetwijfeld zijn de methoden die Mahadeva heeft gebruikt extreme methoden. Niemand zou ze aan zijn leerlingen aanbevelen en het zou in deze moderne wereld als ongezond worden beschouwd!

Vaccinatie is gerelateerd aan angst; angst voor ziektekiemen die ons lichaam kunnen binnendringen: we kunnen ze inademen of binnenkrijgen met water of voedsel.
Een vaccin is als het gif waar we bang voor zijn en dat op een dag in een of andere vorm tot ons kan komen. Een dergelijke methode van vaccinatie kan op veel tegenstand en vooroordelen stuiten, maar er is een zeer sterke reden die pleit voor het principe erachter. Het brengt ons tot een hogere realisatie en tot een grootse opvatting van het leven. Zelfs als we de dood in een beker zouden kunnen doen en zouden drinken, dan zou het ons het eeuwige leven geven.

Vraag: Kunt u ons alstublieft iets meer vertellen over het Shiva-aspect van het leven?

Antwoord: Het aspect van vernietiging kan gemakkelijk worden begrepen door iets dat we in de wetenschap zien, door de methode van inenting. Door dat element waar je bang voor bent in je lichaam te doen, maak je het lichaam ziektebestendig.
Wat eerst een ziekte was, is niet langer een ziekte maar is tot de natuur van die persoon gaan behoren. Dit is de methode van de mysticus; het is vernietiging vanuit spiritueel oogpunt.

Dood is dood zolang de mens er niet mee bekend is. Als de mens het zou kunnen eten, dan zou hij de dood opeten; dan is hij de meester geworden van de dood. Dit is het mysterie van de boodschap van Jezus Christus, die van het begin tot het einde sprak over het eeuwige leven. En het mysterie van het eeuwige leven is dat als iemand eenmaal de dood heeft gegeten of gedronken, hij eeuwig leven heeft.

Het is om deze reden dat Shiva deze methode altijd gebruikte om zijn zwakheden te bestrijden. Hij beschouwde dat wat niet tot zijn natuur behoorde, als zwakheden. Alles zit in principe in onze natuur. Maar we zorgen ervoor dat alles wat we niet kunnen verdragen wezensvreemd aan ons blijft wanneer we het daarin niet opnemen. Er kan een tijd komen dat we zo zwak zijn dat die wezensvreemde stoffen ons de baas worden.
Er zijn slangenbezweerders die, door slangen beetje bij beetje te laten bijten, langzaamaan gewend zijn geraakt aan het gif. Ze vangen de slang in hun hand en als hij bijt, doet het hen geen pijn. Het was hetzelfde met Shiva die wordt afgebeeld met een cobra om zijn nek. Van de dood had hij een halsketting gemaakt. Er was geen dood meer voor hem.

Men kan op deze manier tot het uiterste gaan, maar toch is het een wet, die bestudeerd en bekend moet worden. Het is het mysterie dat leert, om niets als vreemd aan onze natuur te beschouwen. Ook wat gif lijkt kan in onze natuur worden opgenomen. Dat is de manier om alle vernietiging te overwinnen die de bron is van angst, pijn en teleurstelling.

De mens maakt door zijn gedachten zijn natuur. Als hij zegt: ik kan het hier niet mee eens zijn, zal hij het er niet mee eens zijn; hij heeft een muur voor zichzelf gemaakt. Als hij zegt: 'Ik kan die persoon niet verdragen, hij maakt me ziek', heeft hij iets in zichzelf gecreëerd dat hem ziek maakt als die persoon bij hem komt. Hij heeft zo’n invloed op hem dat hij ziek wordt. Het is niet omdat die persoon hem ziekte bezorgt: de man heeft ziekte over zichzelf gebracht.