Reis juli-augustus 2007 naar China, Tibet, Nepal

Deel 1: China

Zie ook: Tibet - Nepal

Deze route hebben we afgelegd: van Beijing naar Khatmandu

Beijing

Dag 1 - 2 Beijing / aankomst

Het vliegtuig was op de heenreis twee uur vertraagd, maar het was heel gezellig dat Connie en Coralee op Schiphol waren. Daardoor ging de tijd snel. De vlucht met de KLM verliep prima en in Beijing ging alles vlot; we hebben op het vliegveld Inge (de reisbegeliedster) en de groep al spoedig gevonden en hebben er een goed hotel gehad. We hebben de tijd intensief doorgebracht en de highlights gezien. Een dag met de groep en verder op onszelf. Verder hebben we ook enkele keren samen met de groep gegeten. Dat was gezellig maar voor ons als vegetariers ook lastig. Maar goed, het is toch steeds goed gegaan. Uiteindelijk werd er toch altijd een goede oplossing met bijv. groenten en ei gevonden.

Beijing is de hoofdstad van China en heeft een bevolking van circa 14 miljoen mensen. We zaten in het Communicationshotel, een heel aardig hotel in #35 South Street, Dongsikuaiyu 35. Het hotel staat in de buurt van de tempel of Heaven; het is nog een aardig eindje weg van de verboden stad en het Tiananmen plein. Met een taxi is alles goed bereikbaar, al duurt het soms lang vanwege de drukte op de wegen. China is uiteraard een dicht bevolkt land en Beijing in het bijzonder. Je staat er versteld van dat alles met zo veel mensen toch snel en gesmeerd gaat. Omdat het vanaf het hotel niet ver is naar de Tempel van de Hemel zijn we daar dan ook 's middags naar toe gegaan, lopend was het prima te doen.

Jaco voor de plattegrond van de Temple of Heaven

Tempel van de Hemel (Tiantan). Volgens sommige kenners is deze tempel het mooiste gebouw van China. In ieder geval is het met zijn uitgebalanceerde ontwerp een meesterwerk van vijftiende eeuwse architectuur dat sinds 1998 door Unesco is opgenomen in de lijst van Cultureel Wereld Erfgoed. Hier kwam de keizer eens per jaar om de Hemel een offer te brengen en om rituelen te houden voor een goede oogst. In het oude China was deze gelegenheid de belangrijkste staatsrite.

In de tempel hielden de keizers vroeger aan het begin van elk jaar ceremonies om de oogstgoden gunstig te stemmen.

De tempel symboliseert de relatie tussen hemel en aarde – de menselijke wereld en de Goddelijke wereld – en staat in het hart van de Chinese kosmologie; de keizers speelden een specilae rol bij de verbinding tussen deze twee werelden. De tempel is gebouwd in 1420 en was bedoeld voor de aanbidding van de hemel door de keizer.

In het park rondom de tempel was het gezellig. Een grote groep Chinezen had spontaan een koor gevormd en stond onder leiding van een dirigent spontaan en vol overgave uit volle borst liederen te zingen onder een boom, met begeleiding van een acoordeon, geweldig klonk het.

Vader en zoon op de centrale steen bij de Tempel van de Hemel. In het midden van dit terras ligt een ronde steen die omgeven wordt door negen concentrische ringen van stenen. Deze steen wordt de "Center of Heaven Stone (Tianxinshi)" genoemd.
Spreken vanaf deze steen bewerkstelligt volgens ingewijde bronnen een 'surround sound echo', maar dat hebben we niet uitgeprobeerd.

Dag 3 Beijing / hutongtocht en tempels

In de buurt van de oude stadspoort Qianmen hebben we een riksjatour door een van de hutongs van Beijing gehouden. In de hutongs zag je het leven zoals zich dat, nog niet zo heel lang geleden, in heel Beijing afspeelde. Vanaf de jaren negentig is de overheid bezig om de hutongs af te breken en daarvoor in de plaats aan de rand van de stad flats neer te zetten als vervangende woonruimte voor de bewoners. De overheid heeft wel geregeld dat bepaalde hutongs mogen blijven bestaan in het kader van behoud van Chinees Cultureel Erfgoed.

De hutong waar wij door reden bestond uit grijze stenen huisjes en had niet de sfeer van de oude hutongs met houten huizen.

We reden door smalle straatjes...

...en kregen na afloop een theeceremonie.

's Middags zijn we naar De Lamatempel, geweest, een mooie en rijk gedecoreerde Tibetaans-Boeddhistische tempel.

Deze tempel staat in het noorden van de stad en heet officieel het Paleis van de Eeuwigdurende Harmonie (Yonghe gong). Het is een paleis waarin oorspronkelijk keizer Kangxi gedurende zijn tijd als kroonprins verbleef en werd in 1774 in gebruik genomen als Lamaïstisch (Tibetaans Boeddhistisch) klooster. Tibetaanse monniken en boterlampen gaan hand in hand met Chinese paviljoenen.

De jeugd was duidelijk aanwezig bij de uitoefening van de rituelen.

Daarna hebben we iets gegeten en gedronken in een vegetarisch restaurant met leuke bediendes, waar we veel meer kregen dan we verwachtten en zijn we naar de Confuciustempel geweest.

Vlakbij de Lamatempel is de Confuciustempel en de bijbehorende voorouderhal. Hier werd Confucius geëerd en zijn filosofie over moraal en maatschappij in gedachten gehouden. De geslaagde kandidaten in de keizerlijke examens zagen hier hun namen in de steentabletten gebeiteld en waren in het oude China voorbestemd voor hoge posten. De Hal van Grote Perfectie is in 2007 onder renovatie. Er was, behalve het standbeeld van Confucius, niet zo heel veel te zien, maar toch mooi om daar rond te lopen.

Info "Koning Aap": Over het algemeen houden de meeste Chinezen voor zich wat hun geloof is. Traditionele levensfilosofieën en religies zijn confucianisme, taoïsme en boeddhisme. Verder is er een kleine moslim- en christenminderheden.

Al meer dan tweeduizend jaar leven de Chinezen volgens de regels van het confucianisme. Een stelsel van ethische regels dat de nadruk legt op deugdzaamheid, persoonlijke groei door het beoefenen van de wetenschap, eerbied voor de familie en gerechtheid. Deze regels zijn in de vijfde eeuw voor Christus door Confucius ontwikkeld en op papier gezet. Confucius ging uit van een strenge hiërarchie en definieerde deze zeer helder en precies. Alleen als elk afzonderlijk lid van de samenleving volledige verantwoordelijkheid neemt voor zijn of haar positie, kan de maatschappij als geheel goed functioneren. Aan familiebanden en sociale betrekkingen werd fundamentele betekenis toegekend. Tussen vader en zoon, (de zoon moet de vader zonder voorbehoud gehoorzamen), tussen man en vrouw (vrouwen hebben nauwelijks individuele rechten), tussen oudere en jongere broer, tussen vrienden onderling en tussen heerser en onderdaan.

Het taoïsme, de filosofie van de Lao Tse, neemt de natuur als voorbeeld. Even als Confucius wilde Lao Tse het gedrag van de mens in overeenstemming brengen met de tao (weg van de natuur of leven in harmonie). Terwijl Confucius harmonie nastreefde door op een rationele wijze regels voor het menselijke gedrag vast te leggen, geloofde Lao Tse dat de mens zijn eigen natuur moet volgen, zonder van buiten opgelegde beperkingen. Een taoïst veroordeelt alles wat voortgekomen is uit beschaving zoals weelde, kennisonderwijs en wetten. Hij gaat uit van het principe van niet-handelen of niet-ingrijpen (wuwei). Tao bestaat uit twee tegenpolen yin (het passieve, vrouwelijke, donkere element) en yang (het actieve, mannelijke lichte element), die weer een eenheid vormen. Zonder yin bestaat er geen yang en zonder yang geen yin.

Dag 4: Beijing / Chinese Muur, Zomerpaleis, acrobatenshow
De excursie naar de Chinese Muur was kort maar boeiend. We zijn omhoog geklommen langs de trappen en hadden een mooi uitzicht, hoewel het bewolkt was en je niet echt ver kon kijken.

De Muur slingert zich over de heuvels in het ruige, groene landschap.

In de verte zagen we het in aanbouw zijnde Olympisch stadion, bijgenaamd 'het vogelnest'.

Na een goede maaltijd gingen we 's middags naar het Zomerpaleis, gelegen in het noordwesten van Beijing. Dit was vroeger het buitenverblijf van de keizers.

Het Zomerpaleis is een enorm complex bestaande uit een groot meer en vele tempels en paviljoenen. De meeste dateren uit 1888, nadat in 1860 de oude paleisgebouwen door Europese soldaten waren verwoest. Dit park was de lievelingsplek van Ci Xi, de keizerin-weduwe die China van achter de troon van haar drie jaar oude neefje Guangxu met ijzeren hand regeerde.

Het paleis heeft prachtige tuinen en een meer dat ooit met de hand is uitgegraven. De zo overgebleven aarde is gebruikt voor de aanleg van de heuvel op het complex.

In het meer ligt een prachtige marmeren boot. We zijn met de boot overgestoken naar een eiland en zijn ook weer teruggevaren.

Het was prachtig om door de mooi beschilderde zuilengalerij te lopen, al was het overal een enorme drukte.

Elke schildering op de balken van het plafond vertelt weer een ander verhaal.

's Avonds hebben we een feestelijke acrobatenshow bijgewoond, een lust voor het oog!

Jaco is wel weg van China, en dan vooral van de Chinezen. Hij voelt zich hier thuis zei hij tegen een Chinees die naast hem zat in de acrobatenshow en in het Engels met hem aan de praat ging. Jaco heeft ook wel iets Chinees in zijn gezicht en ze denken volgens mij dat hij half Chinees is. Hij is al verschillende keren aangesproken en gevraagd om met iemand op de foto te gaan. Heel leuk. Ook de sfeer is hier erg ontspannen, de Chinezen die we hebben ontmoet zijn gewoon ontzettend vriendelijke mensen.

Dag 5 Beijing / Tiananmenplein, Verboden Stad; naar Pingyao

's Ochtends zijn we naar het Tiananmenplein geweest, het plein van de hemelse vrede.

Op het plein bevinden zich het Mao-mausoleum, het Nationaal Historisch Museum en de Grote Hal van het Volk.

Het is een indrukwekkend plein, steeds weer een ongelooflijke ervaring om daar rond te lopen en de diversiteit van mensen te observeren.

Daarna zijn we doorgelopen naar de Verboden Stad. Een deel van de Verboden Stad werd gerenoveerd vanwege de Olympische Spelen van 2008. De Taihedian, de hal van Opperste Harmonie (ofwel hal van de Gouden Troon) waren gesloten. De rest van het complex was open voor bezoek.

Boven de toegangspoort tot de Verboden Stad, de Poort van de Hemelse Vrede, hangt het niet te missen portret van Mao Zedong, dat uitziet over het fantastische Tiananmenplein. Vijf eeuwen lang was dit de plek vanwaar de Zoon des Hemels regeerde over het Rijk van het Midden. In 1912 kwam er een einde aan het keizerrijk en korte tijd later moest de Last Emperor (kind-keizer Pu Yi) zijn residentie verlaten.

In het paleis krijgt je een indruk van de omgeving waarin de Chinese keizers leefden.

Beijing was de hoofdstad van vele keizerlijke dynastieën. De Verboden Stad was de vroegere woon- en werkplaats van de keizers en hun hofhouding.

Dag 6 Pingyao
's Avonds zijn we met de trein naar Pingyao gereden. De treinreis duurde ongeveer elf uur. Om 19 uur vertrokken en we waren er om ongeveer half 8 's morgens. Ik heb niet best geslapen in de trein, Jaco wel. We zijn met lage electrische auto's naar het hotel gereden, meteen een soort sight-seeing.

Pingyao is een oude ommuurde chinese stad waar alles nog bewaard is gebleven zoals het vroeger was. Het was er drukkend warm en het had er ook 's middags geregend. Door de drukkende warmte is het zwaar om hier veel te doen, maar goed, we hebben ons tempo aangepast. We hebben ons hier goed vermaakt.

Jaco heeft zijn eerste les Chinees gehad van Sherry en Julia!

These pictures remember us at you and the very nice time we had with you in the hotel in Pingyao!

 

The second Hall of the old Government Seat

Pingyao is sinds kort door Unesco uitgeroepen tot Cultureel Wereld Erfgoed. Pingyao was in de 19e eeuw het financiële handelscentrum van China. De monumentale koopmanshuizen in dit prachtige plaatsje zijn goed bewaard gebleven. Je waant je in het oude China door de imposante en stoffige stadsmuren met nog dienstdoende stadspoorten.

Dag 7 Pingyao / Wangjia dayuan, Shuanglin Tempel; naar Xi'an

We hebben een excursie gemaakt naar 'Wangjia dayuan', een karakteristiek fort van de familie Wang, met rijk gedecoreerde binnenplaatsen, mooie poorten en met een enorme verdedigingsmuur er omheen.

Op de terugweg zijn we nog naar de Shuanglin Tempel gegaan. Al met al duurde deze excursie nogal lang, o.a. omdat de chauffeur een uur had omgereden en de weg was versperd. Daardoor was er jammer genoeg niet veel tijd meer over om te genieten van het prachtige Pingyao.

Leuke straattafereeltjes...

Aan het eind van de middag hebben we afscheid genomen van het bijzonder leuke hotel en de aardige bediendes en zijn we met de trein naar Xi'an gereden.

Dag 8 Xi'an
Vroeg in de ochtend zijn we in Xi'an gearriveerd. De treinreis van Pingyao naar Xi'an was leuk, ik heb nog een hele conversatie gehad gehad met een Chinees meisje en haar moeder.

Het meisje sprak een beetje Engels, we communiceerden vooral via een kladblokje omdat ze het Engels beter kon lezen dan verstaan. 's Nachts heb ik een slaaptablet genomen want om 2 uur sliep ik nog niet. In Xian hebben we het terracotta leger gezien, het was indrukwekkend. Xi'an was de vroegere hoofdstad tijdens de Tangdynastie (618 - 907), en was het eind- of beginpunt van de Zijderoute-karavanen en het centrum van de internationale handel in Oost-Azië.

Het terracottaleger is onderdeel van het graf van Qin Shi Huang, de eerste keizer van China. De naam Qin Shi Huang betekent: eerste gele keizer. In het jaar 264 kwam hij (13 jaar oud) op de troon van de staat Qin. In de 3e eeuw v. Chr., was China opgesplitst in zeven onafhankelijke staten. Eén voor één veroverde Qin de andere staten, totdat in 221 de laatste staat viel en de keizer China verenigde tot één groot land. Het China van toen had wel een veel kleiner oppervlakte dan het China van vandaag. Hij riep zichzelf uit tot keizer over de 6 koninkrijken. Hij standaardiseerde onder andere de taal en de munteenheid en hij bouwde de Chinese muur. Meteen toen hij keizer werd begon hij met het bouwen van zijn laatste rustplaats en toen hij de andere staten had veroverd werd het werk voortgezet in een ongekend tempo tot aan zijn dood in 210 v. Chr. In 1974 ontdekte een groepje boeren terwijl ze een put aan het graven waren een terracotta soldaat, de grootste archeologische vondst van de 20e eeuw. Met de opgravingen kwamen duizenden soldaten en paarden aan het licht, een heel leger dat de keizer vergezelde in zijn onsterfelijkheid. Tot op de dag van vandaag zijn er bijna 8000 figuren opgegraven in 3 ondergrondse hallen. Voetvolk, boogschutters, kruisboogschutters, ruiters en wagens met hun paarden, allen stonden ze paraat voor een veldslag. Elk zijn ze ongeveer 1,60-1,80 meter lang en allemaal hebben ze individuele gezichten. Het terracottaleger is gemaakt ter bescherming van zijn graf en staat slechts aan 1 kant van het graf opgesteld. Aan de andere drie zijden van het graf was dit niet nodig omdat deze gebieden al onder de keizer vielen. Alleen uit het oosten kwam nog dreiging. Eerst wilde de keizer nog echte mensen meenemen in zijn graf. Daar kon men hem vanaf houden. Zo werden de echte mensen vervangen door een terracottaleger. De terracottabeelden zijn uniek. De hoofden zitten los op de rompen van de strijders. Zo zijn de hoofden allemaal uniek. Er zijn maar een paar verschillende soorten rompen. De romp geeft de rang aan in het leger. Ook zijn er bronzen strijdwagens en andere vondsten te zien. Deze spullen zijn allemaal zo'n 2200 jaar oud.

Verder hebben we de Grote Gans-pagode bezocht en een Chinese kruiden- en medicijnmarkt. Jaco en ik hebben met z'n tweeën in het hotel gegeten - het was een geweldig buffet met een ongelooflijk lage prijs, inclusief het bier!

China is nu dus voorbij en het was er heel leuk. Chinezen zijn hele aardige, vriendelijke, zachtmoedige mensen. Er wordt wel gezegd dat het karakter van Chinezen twee tegenstrijdige kanten heeft: een zachte, vriendelijke kant en een andere, harde, meedogenloze kant. Misschien is het zo dat ze hun harde kant tonen aan wie niet meegaat met hun vriendelijke kant. Tijdens deze reis hebben we vooral de vriendelijke kant gezien.

Vervolg:

Tibet
Nepal