0 De dwaas

Archetype: het kind

Traditionele interpretatie: de intuïtief juiste keuze, nieuwe impulsen, creatieve mogelijkheden, een nieuwe cyclus die zonder enige voorafgaande ervaring wordt betreden, de nar in ons. Dwaasheid, fiasco’s, verwarring van identiteit, onrijpheid, angst om zich te ontwikkelen. Een nieuwe cyclus (doorlopen van de stadia van de grote arcana) dient zich aan; deze wordt zonder voorafgaande ervaring betreden. Waite noemt hem ‘de geest die ervaring op wil doen’.

Bij Waite zien we hoe de Dwaas zonder vooropgezet plan spontaan en zorgeloos, argeloos, naïef, en fris van zin zijn weg gaat,vol verrassingen, zich niet bewust van komende gevaren. Hij loopt met de neus in de wind: “wie doet me wat”. Deze onschuld ondersteunt hem, en brengt hem vreugde. Vanuit het standpunt van de volwassene doet hij alleen maar domme dingen die beter onderdrukt zouden kunnen worden. Hij laat zich wel intimideren door de ouder-in-ons, maar gelukkig niet uitschakelen. Wanneer ons schrandere ik er het minst op bedacht is, haalt hij een kwajongensstreek uit, die onze zekerheden in één klap in de war brengen. Je kunt dan maar beter lachen dan huilen. Je kunt maar beter de nar in ons tot vriend maken: hij helpt ons het leven niet al te zwaar op te vatten. In de Middeleeuwen werd van de nar niet verwacht dat hij zich aan de algemeen geldende regels zou houden; zijn gedrag toont het verrassende, het onverwachte.

Negatieve connotaties zijn: dwaasheid, fiasco, chaos, bandeloosheid, onrijpheid, luiheid, onverantwoordelijkheid, arrogantie, verwarring.

De Russische tarot (rechts) laat het beeld zien van de rondwandelende en springende clown (skomorkhi:schorriemorrie!). Deze is geobsedeerd door de pop in zijn linkerhand, die sprekend op hem lijkt. Hij lacht naar zijn evenbeeld; er zijn twee mogelijkheden:

a. Zelfabsorptie (geobsedeerd zijn door het eigen ego, en dit niet als ego onderkennen).

b. Met een zekere tragiek lachen om zichzelf, vanuit een egoloos standpunt zijn ego observerend en onderkennend; een blik van: “ik dans me door de tragiek van het leven heen, observeer mezelf, zie de gevaren, weet dat de hond opnieuw (!) kan bijten, en ga dansend verder, vertrouwend op mijn levenskunst en intuïtie”.

 

 

Op de Crowley-tarot (links) is de god Dionysus afgebeeld; de groene kleur betekent: creatieve kracht.
De navelstreng duidt op de mogelijkheid tot wedergeboorte in vier opzichten:
*    spiritueel > de duif
*    intellectueel > de slang
*    emotioneel: > het hart
*    fysiek > de krokodil

Van de kaart gaat het appel uit: “Geef je over en waag de sprong”. De tijger van de angst houdt de sprong nog tegen.
Nodig is: vertrouwen in het bestaan.

(Te denken valt ook aan de naïeve 1-april-dwaas, de joker die alles met zich laat doen en niet door heeft dat hij het object is van hilariteit en spotternij van anderen).

 

Volgende kaart: De Magiër