XIV Matigheid

Archetype: harmonie; de juiste maat, de juiste mengverhouding (alchemie). Traditionele interpretatie: geduld, verstand, diplomatie, evenwicht, harmonie, liefde. Zwakke conditie, waarschuwing niet te overdrijven, stemmingen, onevenwichtigheid. Voor de archetypische betekenis is het van belang de kaart te zien in de volgorde van de kaarten; eraan vooraf ging een spirituele crisis (de Gehangene) en een diepe crisis gesymboliseerd door de dood van het ego (de Dood). Na deze crisissituaties geeft Matigheid een periode van heling en terugkeer tot evenwicht. Dat is van belang vanwege de beproevingen die de volgende kaarten met zich meebrengen: de Duivel en de Toren. (Matigheid is ook verbonden met schoonheid; daarom noemde Crowley deze kaart Kunst. Dit duidt wellicht toch ook op levenskunst, op het kunnen combineren van krachten.)

Op de kaart bij Waite giet een engel vloeistof van de ene beker in de andere. De engel houdt de tenen van de rechter voet in het langs stromende water. In het water zitten vissen (kikkervisjes?!). De vloeistof is de zuivere essentie-energie. De energie stroomt in beide richtingen en vormt zo de verbinding tussen het bewuste en het onbewuste. Als het bewuste en het onbewuste in de juiste verhouding tot elkaar staan is er innerlijke rust en vrede. Er is dan harmonie tussen onze intuÔtie, onze bewuste krachten en de werkelijkheid (harmonie tussen Es, Ich en ‹ber-ich). Waite laat de harmonie zien tussen het goddelijke (de engel) en het aardse (aarde, water, bloeiende natuur). De vloeistof en de bekers symboliseren de harmonische wisselwerking tussen hemel en aarde. (Goddelijke driehoek in aards vierkant).

De op de Russische tarot uitgebeelde engel is de aartsengel RafaŽl, te herkennen aan de kruisband om zijn borst. RafaŽl was de beschermengel van pelgrims en andere reizigers. RafaŽl heeft ook een betekenis voor genezing; gedacht wordt dat de engel die het badwater van Bethesda beroerde, en waardoor mensen genezen konden worden, de aartsengel GabriŽl was.

Het basisidee van de kaart is eenvoudig: het lijkt te gaan over vermenging van vloeistoffen, of zuinigheid (geen verspilling). Tegendelen lijken bij elkaar gebracht te worden. Matigheid heeft te maken met zuivering (purification), verbinding (combineren van stoffen tot ťťn geheel), geduld, compromis, samenwerking, zorgvuldigheid, en maat houden; negatieve connotaties zijn het gebrek aan deze eigenschappen. Mensen met dergelijke positieve eigenschappen stralen iets van weloverwogen kalmte uit. De toevoeging van RafaŽl duidt op de genezende werking van de uitgebeelde eigenschappen. M.a.w.: een matig leven is geestelijk en lichamelijk gezond.

De indruk doet zich voor van een heilige engel die een geneeskrachtige vloeistof aan het bereiden is; de voet in het water duidt op aardse nabijheid, de vleugels duiden op het kunnen bereiken van de hemelen. De afbeelding heeft een indruk van harmonie. Hier gebeurt iets geheimzinnigs en toch iets eenvoudigs. Ook de natuur is in evenwicht: de bloemen, de vissen, de sterren, de berg: alles houdt de adem in voor het geheim van de engel. Het geheim blijft wat de vloeistof is. Heeft hij het zojuist uit het water van de beek getapt? Maakt hij een kostbare, geneeskrachtige† vloeistof van het zuivere water, dat hij mee kan nemen op zijn toch over de aarde?

De corresponderende kaart bij Crowley is kaart XIV, Kunst. Het gaat hier om de kunst tegenstellingen te verbinden tot een hogere eenheid.

Tegendelen smelten samen tot EENHEID† (m-v, keizer-keizerin; vuur-water; licht-donker; dood-wedergeboorte). De leeuw en de adelaar hebben het transformatieproces al doorgemaakt: de rode leeuw heeft de kleur van water aangenomen, de blauwe adelaar heeft de kleur van vuur aangenomen. Het vuur waarop ze zitten heeft hen getransformeerd. Water en vuur stromen samen in de urn, en er stijgt een nieuwe energie op: stoom (zie de pijl van de boogschutter). De stoom transformeert in twee regenbogen.

TRANSFORMATIE: integreren van tegendelen, zodat iets nieuws ontstaat op een hoger niveau.

Boodschap: stel je open voor de transformerende kracht van het goddelijke, zodat de tegenstellingen in jezelf vindt de kans krijgen om te transformeren tot hogere energieŽn en je uiteindelijk de Ďverborgen diamantí in jezelf aantreft.

Uitnodiging: Zoek in jezelf en vind de verborgen diamant door je over te geven aan de transformerende kracht van het goddelijke.

De Duivel