XVII De Ster

Archetype: hoop.
Mogelijke oorsprong: de Ster van Bethlehem. Beelden: vallende ster (je mag een wens doen); goed gesternte.

Traditionele interpretatie: bescherming, grote liefde wordt ingegeven en ontvangen, energie, genezing, hoop, geloof, liefde, vertrouwen in het noodlot, diep inzicht. Twijfel, pessimisme, ongeluk in de liefde, bekrompenheid, ziekte.

In archetypische zin vertegenwoordigt de Ster de nieuwe werkelijkheid die tot stand komt na de verwoesting die gesymboliseerd is in de Toren.

Boodschap: de grote kracht van de mens is gelegen in zijn hoop; geloof, hoop en liefde zijn de pijlers van het vertrouwen op de toekomst.

Voorstelling van Waite: onder een vriendelijk gesternte giet een naakte vrouw kannen water leeg, ze heeft er plezier in. Ze heeft iets van een kind dat aan het strand speelt. Het water duidt op een bron van verjonging, waaruit de vrouw (vragensteller) verfrist en gesterkt te voorschijn komt. Het leeg gieten van de kannen duidt op de kringloop van het water, en als zodanig op de orde en de continuïteit van het zijn. De Ster verwijst naar een hoopvolle toekomst, en naar vertrouwen in de kosmische orde. Deze kaart geeft een inspiratie, en duidt niet op een concrete oplossing: we moeten zelf positieve actie ondernemen; van belang is ons daarbij te laten leiden door het licht van de sterren.

Sterren hebben mensen altijd geïnspireerd tot het hogere. Het licht van de sterren doet ons onze beslommeringen vergeten, ze tillen ons op boven de dichtheid van de aarde. De sterren doen een appel om onze harten te openen en onze angsten los te laten, zodat we innerlijke vrede vinden.

De Russische tarot geeft een aantal veranderingen t.o.v. Waite; een vlinder heeft de vogel vervangen, en een kostuum ligt op de grond; hier is de associatie met opstanding uit de dood: het lichaam vergaat, de ziel is te voorschijn gekomen als een vlinder. De afgebeelde vrouw vertegenwoordigt de aangeklede ziel. Hier zijn de stadia van het menszijn afgebeeld, vergelijkbaar met de kringloop van het water. De tenten op de achtergrond doen denken aan Napoleons legertenten, en daarmee aan het lijden van het Russische volk. De afbeelding heeft een bepaalde diepte: hier is niet zo maar optimisme afgebeeld, maar hoop over de dood heen: verlossing, opstanding, wedergeboorte.

De indruk ontstaat van een vrouw die water over de aarde giet, en de aarde daarmee vruchtbaar maakt. De bloem komt er door tot bloei, de vlinder gaat naar de bloem. Tegelijk is de geest uit een mannenlichaam geweken, het kleed ligt er nog. Er hangt een sfeer van ernst en toewijding. Tegelijk iets van: zaait en gij zult oogsten, werken aan de toekomst, vertrouwen in de voortgang. De sterren waken over het tafereel. Er is echter geen dominante ster aanwezig: de vrouw en haar handelingen domineren het beeld, de aandacht gaat naar de aarde, niet naar de sterren. Wel geven de sterren een gevoel van rust, van ‘er wordt over u gewaakt’.

Nuith
Bij Crowley is de sterrengodin Nuith afgebeeld, die in elke hand een kelk vasthoudt. Ze vangt de energie van de sterren op en geeft deze door aan de aarde. De haren (‘ontvangstantennes’) geleiden deze energie. Egomaskers zijn afgeworpen. Gevoelens zijn uitgekristalliseerd, d.w.z.: ze zijn duidelijk en ondubbelzinnig begrepen, waardoor ze geen verstorend effect meer hebben en we bevrijd zijn van onderworpenheid aan oude conditioneringen. Gevolg is: transparantie, zuiverheid. De kosmische sterrenenergie is direct beschikbaar, geloof, hoop en liefde zijn aanwezig.

Het gaat dus om:
- ontvangen van kosmische (sterren-)energie en doorgeleiding naar de aarde;
- transformeren van onze gevoelens zodat deze transparant worden; dit geeft bevrijding;
- de kosmische energie komt beschikbaar als geloof, hoop en liefde.

Uitnodiging: laat je ster rijzen en blijf contact houden met de aarde. Vertrouw op je ingevingen en zoek naar wegen om anderen erin te laten delen. Naar de vruchten die je afwerpt word je beproefd en beoordeeld.

De volgende twee kaarten, de Maan en de Zon, horen bij elkaar, ze beelden polariteiten uit: nacht en dag, onbewuste en bewuste, intuïtie en rede, het vrouwelijke en het mannelijke. Samen met de Ster beelden ze de hemellichamen uit.

De Maan