II De Hogepriesteres

Archetype: de maagd.

Traditionele interpretatie: Ĺbeschermkaartĺ, sterke intu´tie, geluk, fantasie, wijsheid, behulpzame krachten uit het onbewuste. Ego´sme, oppervlakkigheid.

In esoterische spellen, ook bij Waite, is de hogepriesteres de vrouwelijke kant van God; zij is Isis; Astarte; de maagd Maria; Sofia; het ontvankelijke principeĺ; de non; de vrouwelijke paus; de hemelse moeder. De Hogepriesteres vertegenwoordigt de vrouwelijke intu´tie, het vrouwelijk mysterie; in archetypische zin vertegenwoordigt zij de ontwikkeling van de anima. De anima verbindt het bewuste met het onbewuste.

De Hogepriesteres staat voor het niet-rationele weten. Ze heerst over de onbewuste, intu´tieve krachten. Ze is de helderziende en genezeres in ons. Er is een contrast tussen ons (rationele) denken en ons (intu´tieve) weten; de wederzijdse concurrentie van die twee heeft twijfel en hulpeloosheid tot gevolg. Samenwerking is het geheim. De Hogepriesteres daagt ons uit om in de diepte van ons onbewuste te gaan, om de onbeperkte mogelijkheden in jezelf op te roepen. De boekrol verwijst naar de thora, de geheime wet.

Olga
De afgebeelde vrouw op de Russische tarot stelt vrijwel zeker Prinses Olga van Kiev voor; zij is de eerste Russische vorst die tot het Christendom werd bekeerd en de grootste en eerste heldin van het Russische volk. Zij verwierp het oude Russische polythe´stische 'heidendom'.

Ze symboliseert vrouwelijke kracht, spiritueel bewustzijn, en de samenvoeging van heilige wijsheid en gezond verstand.

Ze draagt een Russisch kruis, en de bisschopsmijter van de Russisch-orthodoxe kerk. In haar linker hand houdt ze een koninklijk decreet (teken van Ĺwetenĺ, van ingewijde in de geschriften), haar rechterhand lijkt een zegen te geven (het mudrateken, dit is: heilig gebaar).

áDe mooie, nette, ingetogen vrouw zit op een troon; ze lijkt een geheim in zich te houden dat ze vooralsnog voor zichzelf houdt. Ze nodigt wel uit om het geheim met haar te delen, maar dan moeten we ons in haar verdiepen. Ze neemt geen genoegen met een oppervlakkige kennismaking. Het hondje op de stoel steekt zijn tong uit naar achteren, zo van: jullie doen maar, wij weten meer, wij hebben de wijsheid.


Isis
In de Crowleytarot is de maangodin Isis afgebeeld. Zij staat in contact met haar intu´tieve vermogens, met haar innerlijke stem. (Crowley-Thoth)

De kameel staat voor het vermogen langdurig te kunnen teren (leven) op de innerlijke bron. Crowley heeft geen boek afgebeeld: het gaat hier om de innerlijke bron, het innerlijk weten. Het gaat om de levenskunst van de bereidheid zich te willen laten leiden, het leven zich te laten ontrollen, zonder geforceerd alles onder controle te willen houden en directief zelf alles te willen bepalen.

Uitnodiging: vertrouw en ontwikkel je intu´tieve vermogens.

De Keizerin