III De Keizerin

Archetype: de moeder.
Traditionele interpretatie: eerzucht, vruchtbaarheid, zwangerschap, creativiteit, succes, verlangen. Zwakke gezondheid, weinig opleverend, ontbreken van inzicht.

In archetypische zin vertegenwoordigt De Keizerin de goede en slechte eigenschappen van de moeder, en ook het vrouwelijk principe van scheppen, creŽren, geboorte geven.

Bij Waite zien we uitgebeeld: Eva; Venus; de madonna; de barende; de metgezellin; moeder aarde; de natuur; de bron. De Heerseres staat voor de welig tierende natuur en daarmee voor creativiteit, geborgenheid, verzorging, maar ook voor het bedreigende natuurgeweld. In de vroege tarotdecks is hier sprake van een koninklijk persoon; bij Waite is ze vooral een soort moeder aarde. De Keizerin moedigt ons aan om onze verbondenheid met de natuur, de grond van ons zijn, te versterken. Ze† appelleert aan vruchtbaarheid.

Zoë
De Keizerin op de Russische tarot is ZoŽ Paleologus, die Grootprinses van Sofia werd, tweede vrouw van Ivan III. Ze was al vroeg wees, groeide op in Rome, onder het voogdijschap van paus Paulus II. Om de Romeinse invloed op Rusland uit te breiden huwelijkte hij haar uit aan Ivan. Ze trouwden in 1472. Ivan kreeg daarvoor het recht op de tweekoppige Byzantijnse vogel, die op het schild is afgebeeld, en die het familiewapen bleef van de Russische tsaren tot 1917.

ZoŽ had een grote invloed op de Russische geschiedenis, niet alleen politiek maar ook in de kunst; zij inspireerde de renovatie van het Kremlin in Moskou. Ze sprak verschillende talen vloeiend. ZoŽ is een excellent prototype van de Keizerin: creatief en voedend, productief en sensueel, ijdel, oppervlakkig en controlerend.

De Keizerin is zorgzaam en afstandelijk tegelijk, aantrekkend en afstotend, warm en koel. Als je haar Ďhebtí, ontglipt ze je, en als je denkt dat ze je heeft laten vallen is ze er weer.

 

Venus
Op de Crowley-tarot is Venus afgebeeld, die tegelijk moeder en geliefde is, heerseres en wijze. De kleuren zijn licht en ijl, fragiel. De keizerin kijkt je niet aan, ze kijkt de andere kant op. Ze straalt geen aardse vrouwelijkheid uit, ze lijkt onwerkelijk. Is ze mooier (verhevener) weergegeven dan ze in werkelijkheid is? Het lijkt of de doorbloede power, die ook bij de keizerin hoort, ontbreekt.

 

 

 

Uitnodiging: het is nu belangrijk je vrouwelijke eigenschappen te ontwikkelen.

De Keizer