VIII Kracht

Archetype: het gevecht met de draak.

Interpretatie: vertrouwen; het beheersen van een nieuwe kracht; ergens vat op krijgen; geestelijke en lichamelijke kracht en gezondheid. Gevaar voor blessures en verwondingen; de impulsen van lagere instincten. Deze kaart wil ons het belang duidelijk maken van het veranderen van het dierlijke aspect in jezelf door liefdevolle acceptatie (temmen). De kaart van Waite laat zien dat de kracht van de leeuw aan banden is gelegd. De leeuw kan worden meegevoerd aan een guirlande van bloemen (het zachte juk van de goddelijke wet).

“Kracht laat zien hoe wij onze dierlijke (zondige?) natuur de baas worden en temmen, en groeien in sterkte, moed en daadkracht als wij deze oerkrachten weten te kanaliseren. Het gaat niet om het bestrijden of onderdrukken van deze krachten, maar om acceptatie, het toegeven dat deze lagere driften niet alleen in anderen maar ook in onszelf aanwezig zijn.”

De leeuw is het symbool van kracht, moed, vitaliteit; de kaart drukt ook genade en puurheid uit, evenals halsstarrigheid (stijfkoppigheid) en bazigheid (willen overheersen).

“In archetypische zin vertegenwoordigt Kracht de integratie (samenhang) van de persoonlijkheid die voortkomt uit de vereniging van het ego (de Zegewagen) en het zelf (de Kluizenaar).” (De ego-instincten worden geïntegreerd in ons zelf).

De Russische tarot laat een bepaalde manier van communiceren zien tussen een vrouw en een leeuw; er is een bepaalde verstandhouding, die blijkt uit het fysiek contact. De vrouw heeft iets te betekenen voor de leeuw, en de leeuw de vrouw. Het symbool van de windmolen bevestigt de zeggingskracht van de kaart, namelijk ‘kracht ontlenen aan de natuur’: de vrouw ontvangt kracht en moed van de leeuw. Tegelijk laat de vrouw de leeuw in zijn waarde, en begrijpt hem.

Het is een beeld van een tedere, kwetsbare vrouw, die juist door haar tederheid de leeuw ontdoet van zijn aanvalsdrift, en hem omtovert tot een liefdevolle partner. Niet door harde hand,  of bevelen, maar door een kwetsbare opstelling laat de leeuw zijn masker vallen en is een pure, echte ontmoeting mogelijk. Zij weet hoe je met instincten moet omgaan: niet ertegen strijden, maar ze liefdevol begrijpen en zachtmoedig en teder leiden met zachte hand.

Te herkennen is de Russische liefde voor de wilde en ongerepte natuur. Zoals ook bij Rousseau: 'de natuur is in wezen goed.' 

De corresponderende kaart bij Crowley is kaart XI : “Lust”, vitale kracht. De seksuele kant van onze driften, lust, moet ervaren, beleefd worden! Aspecten: hartstocht, creativiteit, integratie van dierlijke krachten, overwinnen van oude angsten en conditioneringen. De kaart toont ons een goddelijke extase. Een naakte vrouw met in haar rechter hand de heilige graal en in haar linker hand de leidsels (fallussymbool!) zit op een leeuw met 5 koppen: de koppen van een engel, heilige, dichter, echtbreker, dappere man, sater en leeuwslang. Het beest wordt niet door strijd en onderdrukking maar door aanvaarding en overgave getemd en geïntegreerd. Met de kracht die daardoor vrij komt kunnen we oude angsten en conditioneringen overwinnen. Dit proces van herscheppen is op de kaart zichtbaar boven de graal.

Dit is het geheim van tantra, namelijk: bewuste, totale overgave aan alle aspecten van het leven.

Uitnodiging: wanneer je bereid bent alles wat je in jezelf aantreft te aanvaarden krijg je de kracht om  jouw weg vervolgen.

De Gehangene