Boeddhisme

'De Vier Edele Waarheden'

Introductie

Onderstaande links verwijzen naar documenten op deze website, die een dieper inzicht geven in de boodschap van de Boeddha. Het Boeddhisme is in wezen geen godsdienst, maar meer een levensfilosofie en tegelijk een leer (Dharma) over hoe we zo kunnen leven dat we het lijden, dat existentieel deel uitmaakt van het leven, kunnen verzachten.

Het Boeddhisme geeft ons in de Vier Edele Waarheden inzicht in de essentie van het leven en wijst ons de weg naar het loslaten van het lijden.. De waarheden hebben vorm gekregen in verschillende tradities, o.a. Theravada,  Mahayana, Tibetaans Boeddhisme en Zen. De Hartsoetra, een stukje geheime poŽzie, is in meerder talen weergegeven: in het Nederlands, Engels, Sanskrit en Japans.
De kern van de leer, de Boeddha Dharma, geeft inzicht in een aantal begrippen van het Boeddhisme, die door Dharma the cat  met enige lenigheid worden toegepast. Dat 'Verlichting' een begrip is om mee op te passen blijkt wel uit de publicatie 'Zen at war'. De schoonheid van het boeddhisme is o.a. te zien in diverse kunstuitingen, zoals de Boroboedoer.
Meditatie is een training in bewust leven (gewaar-zijn).

Boeddha-documenten op deze site:

De Vier edele Waarheden en het Achtvoudige Pad

Boeddha dharma
met informatie over Wedergeboorte en verlossing, Dharma, Samsara, Karma, Nirvana, Zelfloosheid, De Tipitaka, Literatuur, Websites

Meditatie
Wat is meditatie, Vipassana, Zen

Stromingen in het boeddhisme

Hinayana (Theravada), Mahayana, Vajrayana, Zen, Tibetaans Boeddhisme

Hartsutra
Boeddhistische kunst
Boeddhistische psychologie

Terug naar de introductiepagina van A.deHeer_spiridoc