Uttar Pradesh

Het grootste deel van Uttar Pradesh bestaat uit de vruchtbare laagvlakte van de voor de hindoes heilige rivier de Ganges. Uttar Pradesh heeft 160 miljoen inwoners (dat zijn meer inwoners dan Engeland en Frankrijk samen!) en behoort daarmee tot een van de dichtstbevolkte staten van het land. Daarbij is de deelstaat weinig ontwikkeld en heeft een van de laagste inkomens per hoofd van de bevolking. Van de bevolking is 75% werkzaam in de landbouw. Uttar Pradesh is een van de minst geïndustrialiseerde deelstaten; suikerraffinage en de productie van glas en katoen vormen de voornaamste industrieën. Er is een grote verscheidenheid aan etnische en religieuze groepen, waarvan de hindoes met ca. 85% van de bevolking een duidelijke meerderheid vormen. In Uttar Pradesh liggen enkele van de meest bezienswaardige steden van India. Agra is wereldberoemd vanwege de Taj Mahal, en de op 40 km afstand gelegen verlaten mogolstad Fatehpur Sikri is een prachtig bewaard gebleven spookstad. Varanasi, de heilige stad aan de 'Ganga', is de bakermat van het hindoeïsme. Voor de boeddhisten is Sarnath, de plaats waar de Boeddha na het bereiken van de verlichting zijn eerste preek hield, de voornaamste bedevaartplaats.

Fatehpur Sikri

Fatehpur Sikri werd door keizer Akbar - die wordt beschouwd als de belangrijkste keizer van de Moghuls - gebouwd als hoofdstad van zijn rijk. De belangrijkste reden hiertoe was dat een lokale moslimheilige had geprofeteerd dat hij hier eindelijk een zoon zou krijgen. Tussen 1571 en 1585 zwaaide hij vanaf zijn nieuwe zetel de scepter over bijna het gehele noorden van India.

Keizer Akbar genoot aanzien over de gehele wereld. Dit had mede te maken met zijn vooruitstrevendheid en de grote tolerantie die hij koesterde jegens de andere wereldreligies. Onder zijn vijfduizend vrouwen tellende harem bevonden zich behalve islamitische dan ook vele hindoe- en christenvrouwen. De glorie van Fatehpur Sikri was helaas van korte duur, want al gauw bleek de toevoer van voldoende water een onoplosbaar probeem. Spoedig na Akbar’s dood werd de stad alweer verlaten. De overblijfselen geven nog een goed beeld van de rijkdom die hier ooit eens heerste.

Een schoolreisje naar Fatehpur Sikri

De oude stad bestaat uit een aantal in zeer goede staat bewaard gebleven paleizen

Het meest opvallende is de Jama Masjid – de Grote Moskee – met naar men zegt de grootste toegangspoort van heel Azie, de Buland Darwaza. In de architectuur van deze moskee zijn naast de gebruikelijke islamitische bouwstijl ook invloeden terug te vinden uit het christendom en het hindoeisme.

Agra

De attractie van Agra is de Taj Mahal. Dit oogstrelende bouwwerk - door keizer Shah Jahan uit liefde voor zijn overleden echtgenote Mumtaz gebouwd - is geheel opgetrokken uit wit marmer, dat ingelegd is met ontelbare halfedelstenen. Tussen 1630 en 1650 werkten meer dan 20.000 mensen mee aan de bouw, waaronder een groot aantal bouwkundige experts uit Europa.


Het adembenemende vooraanzicht van de Taj Mahal.
De Taj Mahal is een van de zeven architectonische wereldwonderen en wordt gezien als het hoogtepunt van de Moghul-architectuur.

Een foto van jezelf maken valt niet mee, en daarbij ook nog eens de TM er op zien te krijgen
daar ga je wel even ernstig van kijken

 

Agra Fort, een massieve roodkleurige vesting op de rand van de Yamuna-rivier

Varanasi

Aan de oever van de heilige Ganges ligt de mysterieuze stad Varanasi.

Vanwege de belangrijke religieuze betekenis van de stad komen Hindoes uit alle windsteken hier naartoe om een ritueel bad te nemen in het heilige water van de ‘ Ganga’.

De westelijke oevers van de rivier vormen een lange slinger van ‘ghats’, trappen die naar het water leiden, welke het toneel vormen van de dagelijks terugkerende ochtendrituelen. Hier vinden ook de bekende lijkverbrandingen plaats. De hoofden van de zonen van de overledenen worden kaal geschoren en zij steken het vuur aan voor de verbranding.


De belangrijkste en drukste ghat is Dasaswamedh Ghat, hier gezien vanuit de Ganges, in het ochtendgloren

Op de ghats aan de oever van de Ganges zijn de diverse rituelen van de Hindoes te zien, van het zich wassen en onderdompelen tot huwelijksceremenieen.

Manikarnika Ghat

Shiva-feest aan de oever van de Ganges

Direct aan de ghats zijn in het verleden fraaie paleizen en tempels gebouwd. Daarachter bevindt zich een doolhof van kronkelende steegjes. Hier ligt ook de Gouden Tempel, temidden van een drukke bazaar.

Sarnath

Dicht bij Varanasi ligt Sarnath (‘Hertenkamp’). De tocht van Varanasi naar Sarnath is hectisch, Sarnath zelf is een rustig dorpje met veel groen. De naam verwijst naar de Eerste Preek door Siddhartha Sakyamuni, inmiddels Boeddha geworden na zijn Verlichting, aan vijf volgelingen (bhikshu) in een park met loslopende damherten.

Stupa te Sarnath, op de plaats waarvan men zegt dat Boeddha precies daar zijn eerste toespraak hield


Sarnath: Shri Digamber Jain Tempel


Boeddhabeeld in de tempel te Sarnath


Er is nog steeds een hertenkamp in Sarnath

Hiermee zette de Boeddha, naar eigen zeggen, het Rad van de Wet (dharmachakra) in beweging. Omdat Boeddha hier niet enkel zijn eerste onderricht gaf maar ook de eerste monnikengemeenschap (Sangha) stichtte, werd Sarnath begiftigd met talrijke gebouwen en monumenten door de boeddhistische heersers, vooral door de Maurya (321 - 185 v. Ch) , de Kushans (I tot III eeuw v. Ch), de Gupta (320 - 455) en de Pala (760 - 1142). De gebouwen werden echter door de Moslim invallen, begin XIde eeuw, vernietigd, meteen ook de periode waarbij het Boeddhisme praktisch volledig verdween in het land van zijn oorsprong. Wel zijn nog aanwezig de Dhamekh Stupa, waarschijnlijk daterend uit het begin van de 6de eeuw, de Dharmarajika Stoepa, de overblijfselen van de Ashoka-zuil en de Mula Gandhakuti Vihara. Tenslotte is er nog het Archeologisch Museum, dat behalve het beroemde Leeuwenkapiteel van de Ashoka-zuil vele andere voorwerpen herbergt die zijn opgegraven te Sarnath.


Op onderstaande pagina's zijn verdere documentatie en foto's te vinden.
Er wordt in ieder geval nog een foto-album toegevoegd over 'de vele gezichten van India'.

 

India-intro

URS-viering

Delhi

Rajastan

Nepal

Hindoeisme

Jainisme

Parsisme