De vele gezichten van India

Rondreis Noord-India en Nepal

(Intro)

India is een land waarover feitelijke gegevens kunnen worden verstrekt: cijfers over oppervlakte en bevolkingsaantallen, over landschappen en religie, enz. Enkele van die gegevens heb ik hier ook weergegeven, ter orientatie op het land. Maar in dergelijke gegevens vang je India niet, India is een land dat je moet beleven om het te begrijpen. Je hebt kans dat je er verliefd op wordt, je hebt ook kans dat je er op afknapt. Als je je erin stort en de ontmoeting, de confrontatie met jezelf en de Indiers aangaat, is de kans groot dat je verliefd wordt, als je op een afstand blijft knap je af. In de korte tijd dat ik er was (4 weken, daarna nog een week Nepal), heb ik de pijn van het land gezien, maar ook de vreugde, de bruisende energie, de gastvrijheid en de grote gevoeligheid van de mensen waarmee ik onvergetelijke contacten heb gehad.

Dans tijdens het Shiva-feest in de Jagdish tempel te Udaipur


Het is mijn bedoeling om nog een foto-album toe te voegen over 'de vele gezichten van India'.

Inhoudsopgave

Tijdens mijn sabbatsverlof ben ik van 30 januari tot 7 maart 2004 naar India en Nepal geweest. Mijn reis begon in Delhi: een Soefireis met o.a. de URS-viering; aansluitend begon de rondreis met 'Koning Aap' van drie weken door twee deelstaten van India, namelijk Rajasthan (Jaipur, Udaipur) en Uttar Pradesh) (Agra, Varanasi); tenslotte eindigde de reis met een week Nepal (Pokhara, Kathmandu).

URS-viering

Delhi

Rajastan

Uttar Pradesh

Nepal

De vele gezichten van India:
(bijzondere foto's)

New-Delhi

Nawalgargh

Onderweg

Udaipur

Bundi

Varanasi

Religieuze achtergrond:

Hindoeisme

Jainisme

Parsisme

Deze India-website maakt deel uit van de website A.deHeer_Spiridoc

Verwante pagina's zijn o.a.:

Boeddhisme

Soefisme


Enkele zakelijke gegevens ter introductie

India is met meer dan een miljard inwoners na China het land met de meeste bewoners op aarde. Met een oppervlakte van 3,3 miljoen km2 is India het op zes na grootste land ter wereld. Uit deze twee gegevens blijkt dat India dichtbevolkt is; de regionale verschillen zijn echter groot. Tot de dunst bevolkte gebieden behoren het droge Rajasthan en Kashmir. De vruchtbare delta van de Ganges en het tropische zuiden kennen de grootste bevolkingsconcentraties. Ondanks de toenemende trek naar de stad woont de overgrote meerderheid van de bevolking (75%) op het platteland. De Indiase bevolking groeit snel: er is een jaarlijkse toename van 2%, dat zijn meer dan 20 miljoen mensen. Door het hoge geboortecijfer heeft India een jonge bevolking; 40% is zelfs jonger dan 15 jaar.

Het Indiase landschap valt globaal genomen in drie typen uiteen: het Himalayagebergte in het noorden; ten zuiden daarvan de Noord-Indiase vlakte (het stroomgebied van de rivieren de Ganges en de Brahmaputra); ten zuiden daarvan ligt de hoogvlakte van Deccan en het heuvelland van Nilgiri. De grootste rivieren op de hoogvlakte zijn de Krishna en de Godavari.

De heilige 'Ganga'; verderop is Varanasi zichtbaar

De liberalisering van de economie komt vooral ten goede aan de snel groeiende Indiase middenklasse. Voor de armen op het platteland en de bewoners van de sloppenwijken is de liberalisering minder goed verlopen. Opmerkelijk is dat India in de ICT-sector in korte tijd een grote reputatie heeft opgebouwd. India heeft na de VS het hoogste aantal universitair opgeleide en Engelssprekende ICT-ers ter wereld. Talrijke Amerikaanse softwarebedrijven zijn door Indiers opgezet. Bijna een kwart van het personeel van Microsoft is van Indiase afkomst. Steeds meer westerse bedrijven besteden hun programmeerwerk uit aan Indiase ondernemingen.

Agra: Taj Mahal

India is de grootste democratie ter wereld, en dat is opmerkelijk gezien de vele politieke, religieuze en etnische tegenstellingen. De geschiedenis, gekenmerkt door invasies en buitenlandse beinvloeding, heeft van het land een etnische, culturele en religieuze lappendeken gemaakt. Alle 5 wereldgodsdiensten zijn in India vertegenwoordigd: hindoeisme, boeddhisme, islam, christendom en jodendom. Hindoeisme en boeddhisme zijn op het Indiase subcontinent ontstaan. De godsdienst van de sikhs en jaina's komen alleen in India voor. Verder is er een van de oudste religies ter wereld te vinden, het parsisme (in de 6e eeuw in Perzie gesticht door de profeet Zarathoestra). Atheisme er er nagenoeg onbekend. Met 850 miljoen aanhangers (83% van de bevolking) is het hindoeisme de meest verbreide religie van India. Het hindoeisme is een telerante religie; het kent geen dogma's of kerkelijke organisatie. Wel zijn er talloze rituelen, maar iedere hindoe maakt zelf uit of en aan welke hij deelneemt. Wel houden hindoes vast aan bepaalde traditionele regels en gebruiken, zoals het naleven van het kastenstelsel en het uithuwelijken. Het hindoeisme kent geen zending: hindoe word je niet uit overtuiging, maar door geboorte.

(Bron: Dominicus reisgids)

Voor meer gegevens over India kun je o.m. terecht op de volgende sites: Indiapagina en INDIA

Reisschema

Vertrek Amsterdam:
vrijdag 30 januari om 19.20 uur
Aankomst New Delhi:
31 januari om 11.28 uur

Verblijf met de soefi's in New Delhi van
31 januari tot 8 februari in 'Jukaso Inn'

Activiteiten:

2,3,4 februari: Retreat bij de Dargah

5 februari: URS-viering (herdenking van de
sterfdag van Hazrat Inayat Khan)

6 februari: Opening Soefi Bibliotheek

7 februari: Seminar/concert

Op 7 februari: overstap op reis met Koning Aap
8 Delhi
9 Delhi - Nawalgarh
10 Nawalgarh
11 Nawalgarh - Jaipur
12 Jaipur
13 Jaipur
14 Jaipur - Kumbalgarh via Ranakpur
15 Kumbalgarh - Udaipur
16 Udaipur 17 Udaipur
18 Udaipur - Bundi via Chittorgarh 19 Bundi
20 Bundi - Bharatpur
21 Bharatpur - Agra via Fatehpur Sikri
22 Agra - Varanasi
23 Varanasi
24 Varanasi
25 Varanasi
26 Varanasi - Bhairawa
27 Bhairawa - Pokhara
28 Pokhara
29 Pokhara
1 maart Pokhara
2 Pokhara - Kathmandu
3 Kathmandu
4 Kathmandu
5
Kathmandu - Delhi
6 Terugkeer in Amsterdam:
zaterdag 6 maart om 09.55 uur