Soefisme

- introductie -

Deze pagina maakt deel uit van de website A.deHeer_spiridoc

Soefisme

De Soefibeweging gaat uit van de universele eenheid van alle religies.
Hazrat Inayat Khan
is de stichter van het Westers soefiame.
In zijn nagelaten geschriften, o.a. in Morele Evolutie, toont hij ons zijn inzichten in spirituele levenswetten.
In De kunst van het leven wordt geprobeerd aan te geven hoe de brug geslagen kan worden tussen spiritualiteit en het dagelijks leven.
Dr. H.J. Witteveen schreef o.a. het boek Universeel Soefisme.
Wat mystiek is volgens Hazrat Inayat Khan leest u hier.

Nieuw zijn de leefregels uit de Vadan, met een uitgebreide weergave van de betekenis van de ijzeren regels.
Op deze site staan teksten uit de Heilige geschriften van de mensheid over de onderwerpen Aanvaarden en Vergeven.
Ook is er een verhandeling over 'Vergeving: ja, maar het is niet vanzelfsprekend'.
Verder is er een beschouwing over het onderwerp 'aanvaarden' van pater Dr. C. Scharff.

INHOUDSOPGAVE
van deze site over het soefisme

Hazrat Inayat Khan
Mystiek
Soefibeweging
Morele Evolutie
Universeel Soefisme
Het oorspronkelijk soefisme in de Islam

Teksten uit Heilige Boeken
Aanvaarden
Vergeven

Beschouwing over:
Aanvaarden
Vergeven

Links naar meer informatie:

Hazrat Inayat Khan op Wikipedia

Soefi Beweging Nederland

Internationale Soefi Beweging

De Universel Murad Hassil in Katwijk aan Zee

Geschedenis van het Soefisme - Sufipedia

De website van de Federation of the Sufi Message

Het archief van de oorspronkelijke teksten van HIK

Bronnensite van de muziek van HIK en zijn broers: Sufilab

Een overzicht van de vertalingen van het werk van Inayat Khan in de verschillende talen.

Ruhaniat international – Gesticht door Sam Lewis

Ruhaniat Nederland

Sufi Way

Sufi Way in Nederland

Meer informatie over Hazrat Inayat Khan

Hier zijn verzamelde werken te downloaden:
the online collected works of Hazrat Inayat Khan

Wahiduddins web - een zeer compete website; alle werken van HIK digitaal beschikbaar, met zoekfunctie
"Living from the heart"

Sufi Movement International

Inayatiya

Sufi Way - The Open path

Soefi contact

International Sufi Movement is derived from Inayat Khan and is headed by Hidayat Inayat Khan.

Somewhat more detailed is the biography of Hidayat Inayat Khan.

Inayati Order International

Pir Vilayat Inayat Khan

Pir Zia Inayat Khan

Sufi Orders all over the world.

The International Federation of the Sufi Message

Sufi Movement Russia

Sufism and modernity