Psychologisch inzicht

in de menselijke ziel

Psychologische inzichten kunnen ons helpen in de reflectie op ons gedrag. Op deze site zijn de ideeën van een aantal psychologen weergegeven, die ons inzicht geven in de verklaring van ons gedrag. Gedrag in brede zin: ons denken, voelen, bewustzijn, en de motieven die daaraan ten grondslag liggen.

Zo toont Freud ons de invloed van het  onbewuste,  laat Adler zien hoe ons levensplan al heel vroeg wordt gevormd, en geeft Jung ons inzicht in de rol en functie van archetypen (zie ook: de tarot en I'Tjing). Het behaviorisme (Skinner) leert ons hoe we geconditioneerd kunnen zijn door de omstandigheden, Maslow geeft aan  door welke behoeften ons gedrag kan worden ingegeven en de 'Guru of Gestalt' Fritz Perls leert ons o.a. hoe dromen ons verder kunnen helpen. In 'The Spectrum of Consciousness' beschrijft Ken Wilber de verschillende stadia van bewustzijn van de mens. Hij legt in 'Zonder grenzen' het belang uit van het onbegrensde NU.De contemplatieve of boeddhistische psychologie legt de nadruk op het belang van introspectie. Enkele afbeeldingen tonen dat onze waarneming niet altijd de werkelijkheid weerspiegelt. E. Aron geeft inzicht in een nieuw fenomeen:High Sensible Persons (HSP's)  

Wat is bewustzijnsontwikkeling? Op die vraag en hoe we onze persoonlijke groei kunnen bevorderen op weg naar geluk wordt ingegaan op de volgende pagina's: De staat van ons bewustzijn en Stappen op weg naar een gelukkiger leven

 

 

Deze psychologie-documenten maken deel uit van de website van Adriaan de Heer: A.deHeer_spiridoc

Inhoudsopgave psychologie-documenten:

Ter inleiding

Wat is psychologie? Psyche is ziel, geest; logos is kennis, kunde. Psychologie is dus 'zielkunde' ofwel; kennis van onze geest.

Het is wellicht beter om te zeggen: psychologie houdt zich bezig met de studie van de mens. De mens is het object van de psychologische wetenschap, net zoals de natuur het object is van de natuurwetenschap.

Een complicatie is dat de psycholoog enerzijds wetenschapper is, maar anderzijds ook mens. De mens is dus zowel object (voorwerp van onderzoek) van de psychologie, als subject (degene die onderzoekt).

In de natuur heersen wetmatigheden, die door de natuurwetenschappers worden gedestilleerd uit observaties en experimenten met dode of levende materie. Wetenschap is het verzamelen van systematische kennis, en is een poging om wetmatigheden op te sporen. Bijv. de erfelijkheidswetten, de wet van de zwaartekracht, enz.

Hoe zit dat bij de mens? Zijn in de mens ook 'natuurwetten' werkzaam, is de mens ook onderworpen aan wetmatigheden? Uiteraard gelden ook voor de mens de materiŽle en fysieke wetmatigheden, zoals de zwaartekracht, de erfelijkheidswetten, enz. Maar hoe zit dat met onze psyche, onze geest? Gelden daar ook de natuurwetten van oorzaak en gevolg? Zijn wij ook 'onderworpen' aan wetmatigheden die blijkbaar in het universum zijn ingebouwd? De psycholoog zegt in principe 'ja' op deze vraag, maar in wezen staat de psychologische wetenschap nog maar aan de beginfase van de beantwoording ervan. Er wordt veel onderzoek gedaan, maar men is voorzichtig met het trekken van conclusies. Immers: de mens is een gecompliceerd wezen, en er zijn talloze factoren die ons gedrag, ons wezen invloeden. Deze beÔnvloeding is niet zo zuiver en makkelijk te bestuderen als een experiment in de scheikunde. Er wordt wel geprobeerd laboratoriumsituaties te creŽren waarin onderzoeken worden gedaan, maar dan nog zijn er factoren die je niet in de hand hebt.

Omdat de wetenschappers geen duidelijk 'bewezen' verbanden kunnen leggen betreffende de menselijke geest wordt vaak gewerkt met theorieŽn die men door middel van onderzoekt probeert te falsifiŽren of te verifiŽren.