De tarot - een overzicht

De tarot wordt soms geassocieerd met magie, zwarte kunst. Soms zijn mensen er bang voor. Wanneer je je er in verdiept ga je zien hoe de tarot bedoeld is en welke waarde je er aan kunt geven. De tarot wordt op deze site bezien tegen de achtergrond van de archetypen zoals die door Carl Gustav Jung zijn beschreven in o.a. het boek 'De mens en zijn symbolen'. De tarot bestaat uit afbeeldingen die de symbolische uitdrukking zijn van de er aan ten grondslag liggende archetypen. Archetypen zijn beelden en gedragsmogelijkheden die in ons collectieve onbewuste zijn opgeslagen; ze worden symbolisch uitgedrukt in godsdiensten, volksverhalen, mythen, sprookjes en ook in de tarot-kaarten.

De Tarot is een al eeuwen bestaand kaartenspel, die allerlei levenswijsheden samenvat in visuele voorstellingen. De kaarten van de tarot zijn onderverdeeld in de Grote Arcana (de Troef-kaarten 0 t/m XXI) en de Kleine Arcana (vier series van elke 10 kaarten: staven, bekers, zwaarden en schijven of munten). De kaarten van de Grote Arcana werden voor zover bekend voor het eerst geschilderd in 1450 in Italie, maar de erin afgebeelde wijsheden stammen waarschijnlijk uit nog oudere tijden. Nu is het zo dat je niet alleen de kaarten op zich kunt bezien: er zit ook een bepaalde opbouw in de volgorde van de Grote Arcana. De kaarten van de Grote Arcana vertegenwoordigen de gang door het leven; de kaarten kunnen gezien worden als een symboliek van de levensweg van de mens. Deze kaarten betreffen betekenisvolle momenten die samenhangen met grote levensvragen in het leven van de betrokkene. De kaarten van de kleine Arcana betreffen de kleinere levenslessen die op een bepaald moment van belang zijn.

Als mens doorlopen we een aantal levensfasen: van kind tot volwassene, van volwassene tot de ouderdom. In elke levensfase hebben we een aantal 'opgaven'. Zo is de eerste fase, die van de kindertijd, de fase van het leggen van een basis voor ons verdere leven: fysiek (lichamelijke ontwikkeling), emotioneel (het leggen van een basis van zelfvertrouwen en vertrouwen om 'de wereld' in te durven gaan), cognitief (scholing en opleiding), sociaal (het kunnen aangaan van relaties), enz. In de periode van de vroeg-volwassenheid ben je bezig met je plaats in dit leven te verwerven. Daarbij komen er twijfels, er komen vragen als: is dit nu alles? Wat is de zin, het doel van het leven? Je gaat nadenken over jezelf: wie ben ik? Wat wil ik met mijn leven? Als je je dan eenmaal 'gesetteld' hebt, je hebt een baan, je hebt daarin je draai gevonden, je hebt een partner en eventueel kinderen, dan kan er op een gegeven moment een omslag in je leven komen, bijvoorbeeld de 'mid-life-crisis'. Je hebt je plaats verworven, een aantal dingen gerealiseerd, en je bent ook tegen je grenzen aangelopen. Bepaalde dromen heb je misschien waar kunnen maken, en andere niet. Je bent tegen de 'hardheid' van het leven aangelopen en hebt een aantal keren je neus gestoten. Je weet dat het leven niet een en al rozengeur en maneschijn is. Je ziet bijvoorbeeld dat er geen al te grote verdere carriereperspectieven zijn, je kinderen worden groter, en je vraagt je af: wat is nu mijn toekomst? Je gaat je richten op de grote levensvragen: waartoe zijn wij op aarde? Er kan dan een spirituele verdieping plaatsvinden.

Deze levensloop is te herkennen in de kaarten van de Grote Arcana. Door stap voor stap de 21 kaarten van de Grote Arcana door te werken kan er bewustwording en spirituele groei plaatsvinden in een bepaald gebied van je leven.

In de Grote Arcana zijn vier series te onderscheiden:

a. De beginkaarten: 0 De Dwaas; I De Magier; II De Hogepriesteres.

     

De 0 is de Dwaas: symbool van de onschuld (het onschuldige kind!); zo was de mens in het paradijs, zo komen we ter wereld: in volledig vertrouwen, zonder angst, spontaan, open voor het leven. Echter: we moeten het leven in, de fase van de kinderlijke onschuld kunnen we niet handhaven. We zullen onze levenslessen moeten leren. De Dwaas splitst zich in de Magier en de Hogepriesteres, die gezien kunnen worden als de illusie van tegenstellingen (het mannelijke en het vrouwelijke, activiteit en passiviteit, licht en duisternis, enz.).

b. De wereldlijke serie: de kaarten 3 t/m 7

            

Keizerin, Keizer, Hierofant, Geliefden, Zegewagen. Deze kaarten symboliseren het bewustzijn; het deelnemen aan het leven, het vinden van een levenspartner (de Geliefden) en vader/moeder worden (Keizer/Keizerin), het zijn in de wereld en het zich daarin handhaven (Zegewagen) zijn dan belangr ijk.

c. De serie van de zelfontdekking: de kaarten 8 t/m 14

            

Kracht, Kluizenaar, Rad van Fortuin, Rechtvaardigheid, Gehangene, Dood, Gematigdheid. Deze kaarten symboliseren het onderbewuste: het innerlijk onderzoek naar wie we werkelijk zijn; terugtrekking en zich bezig houden met het eigen innerlijk is in deze fase belangrijk (zelfaanschouwing).

d. De serie van de Grote Reis: de kaarten 15 t/m 21

            

Duivel, Toren, Ster, Maan, Zon, Oordeel, Wereld. Deze kaarten symboliseren het bovenbewuste: de ontwikkeling van spiritueel bewustzijn en de bevrijding van archetypische energie; het gaat er dan om ons ware zelf te vinden, een eenheid te vinden met de krachten van het leven. De Tarot is in de eerste plaats een soort pad, een mogelijkheid tot ontwikkeling via de fasen van de Grote Arcana (zie boven), en om een beter begrip van onszelf en het leven te krijgen. Zolang je het als een spel ziet dat je de ogen kan openen voor bepaalde mogelijkheden is er niets aan de hand en kan het leerzaam en zinvol zijn.

De wereldlijke serie richt zich dus op het fysieke en materi█le: het vinden van je plaats in deze wereld. De serie van de zelfontdekking betreft de psychologische levensfase die als kernvraag heeft: wie ben ik? De serie van de grote reis is de spirituele levensfase, die als kernvraag heeft: waartoe zijn wij op aarde?

Bij het leggen van kaarten is het van belang geen interpretaties te accepteren die tegen je gevoel ingaan. Je zou de tarot kunnen zien als een spel dat je even losmaakt van de situatie waarin je zit, en dat je op een ander spoor kan brengen. Het kan je op idee█n brengen, het kan een hulpmiddel zijn om situaties te verhelderen, maar het is een kwestie van er zoekend en tastend mee om te gaan. Het is geen systeem van zekerheden, en zo is het ook niet bedoeld.

Er zijn verschillende tarot-spellen, elk spel (deck) is ontworpen vanuit een bepaald perspectief op het leven en de kunst. Het meest bekende spel is de Rider-tarot (1910), bedacht door Edward Waite en getekend door Pamela Colman Smith. De afbeeldingen spreken direct aan en staan nog dicht bij de oude voorstellingen van eerdere tarotspellen, zoals de Marseille-tarot (1760). De Crowley-tarot (1944), bedacht door Aleister Crowley en getekend door lady Frieda Harris , hebben een mystiek en krachtig karakter, ze wijken sterk af van de oude voorstellingswijze. De Russische tarot van Sint Petersburg (1992) is ontworpen en getekend door Yuri Shakov, die daarin de Russische iconen- cultuur heeft verwerkt. Een tweede, onbekend artiest heeft de Russische tarot voltooid toen Shakov overleden was. In het document Russische tarot van Sint Petersburg is daarover meer informatie te vinden.

Op deze site zijn de kaarten van de Grote Arcana weergegeven en toegelicht aan de hand van de tarot-kaarten van Arthur Edward Waite, Yuri Shakov en Aleister Crowley. van de. Daarbij wordt ook steeds ingegaan op de archetypische betekenis.

Afbeeldingen van en uitleg bij elk van de 22 kaarten van de grote arcana:

0_De_Dwaas - I_De_Magiër II_De_Hogepriesteres- III_De_Keizerin - IV_De_Keizer - V_De_Hiërophant - VI_De_Geliefden - VII_De_Zegewagen - VIII_Kracht - IX_De_Kluizenaar - X_Het_Rad_van_Fortuin - XI_Rechtvaardigheid - XII_De_Gehangene - XIII_De_Dood - XIV_Matigheid - XV_De_Duivel - XVI_De_Toren - XVII_De_Ster - XVIII_De_Maan - XIX_De_Zon - XX_Het_Oordeel - XXI_De_Wereld