Het geheim van de tarot

- introductie in het gebruik en de achtergrond van de tarot -

(Deze pagina maakt deel uit van de site A.de Heer_spiridoc)

In het kader hieronder zijn de documenten op deze site genoemd die een dieper inzicht geven in diverse aspecten van de tarot en het geheim daarvan ontraadselen. De kaarten van de tarot kunnen helpen om je levensvragen vanuit een ander, vaak verrassend perspectief te bekijken. De tarot wordt op deze site bezien tegen de achtergrond van de archetypen zoals die door Carl Gustav Jung zijn beschreven in o.a. het boek 'De mens en zijn symbolen'. De tarot bestaat uit afbeeldingen die de symbolische uitdrukking zijn van de er aan ten grondslag liggende archetypen.

Tarot-documenten op deze site:

In de Inleiding op de tarot is te lezen dat in de tarot de wereldlijke serie, de serie van de zelfontdekking en de serie van de spirituele ontdekkingsreis zijn te onderscheiden.

Het legsysteem het 'Keltisch Kruis' is een manier om inzicht te krijgen in een vraag die je op een bepaald moment intrigeert.

De kaarten van de Grote Arcana hebben een grootse archetypische betekenis.

In de Russische tarot van Sint Petersburg (1992) is in een uniek document te zien hoe de ontwerper, Yuri Shakov, daarin de iconen- cultuur heeft verwerkt. 

Ook is de tarot in de Russische taal opgenomen.

Op deze site zijn de 22 kaarten van de Grote Arcana op persoonlijke wijze gekarakteriseerd aan de hand van de afbeeldingen van de Rider-tarot, de Crowley-tarot en de tarot van Yuri Shakov:

0_De_Dwaas - I_De_Magiër II_De_Hogepriesteres- III_De_Keizerin - IV_De_Keizer - V_De_Hiërophant - VI_De_Geliefden - VII_De_Zegewagen - VIII_Kracht - IX_De_Kluizenaar - X_Het_Rad_van_Fortuin - XI_Rechtvaardigheid - XII_De_Gehangene - XIII_De_Dood - XIV_Matigheid - XV_De_Duivel - XVI_De_Toren - XVII_De_Ster - XVIII_De_Maan - XIX_De_Zon - XX_Het_Oordeel - XXI_De_Wereld  

U kunt meteen naar de hierbovengenoemde kaarten gaan of eerst kennis nemen van:

De Grote Arcana

De Russische tarot van Sint Petersburg