spiridoc.nl - psychologie & spiritualiteit in reizen, boeken en religieuze tradities

Klik hier als de inhoudsopgave hiernaast niet zichtbaar is en hier om te reageren via e-mail

or fly to

Intro
Op deze website staat informatie over psychologie en spiritualiteit. Het betreft ideeen die mij aanspreken, die ik zelf heb ervaren en waarover ik heb gelezen. Ik heb geprobeerd vooral mijn beleving ervan te verwoorden, zodat het niet alleen maar feitelijke informatie is die er staat. Verder heb ik iets over mijn zoektocht verteld en is er een aantal citaten te vinden met oosterse en westerse wijsheden.

De volgorde van deze site is als volgt opgebouwd. Eerst zijn de pagina's van de 'geestelijke reis' weergegeven. Bovenaan staat het Universeel Soefisme, daarna volgen pagina's over Boeddhisme en Hindoeisme. Na deze religies komen psychologie en spiritualiteit aan de beurt. Tenslotte volgt een overzicht van een aantal reizen die ik heb afgelegd in Europa, Azie en Afrika. Speciale aandacht is er voor Rusland. Россия - моя вторая любимая страна!

Op de uitgebreide link-pagina vind je verwijzingen naar verwante sites.

Tenslotte nog dit. Als je deze site oproept, verschijnt er een pop-up met reclame. Deze reclame wordt geactiveerd door de teller die op deze website de bezoekersinformatie registreert. Ik vind het jammer dat deze reclame verschijnt, excuses daarvoor, maar het is een goede teller, dus vandaar dat ik het voorlopig voor lief neem, tot ik iets anders heb gevonden.

Soefisme
Het Universeel Soefisme brengt de boodschap van liefde, harmonie en schoonheid. De weg die daarbij wordt gewezen is de weg van de eenheid van religieuze idealen: elke religie is een weg naar God en in wezen naar je innerlijke Zelf. De menselijke ziel, ons diepste 'zelf', maakt deel uit van God zoals de druppel deel uitmaakt van de oceaan.

Op de webpagina Soefisme-intro staat een aantal documenten die nadere informatie geven over de achtergrond van het Westers soefisme:
Soefisme in de Islam Soefibeweging;   Hazrat Inayat Khan;   Morele Evolutie;  Universeel Soefisme.

Zie verder de landelijke website www.soefi.nl

Boeddhisme en Hindoeïsme
Het Boeddhisme leert ons de edele waarheden van het leven. Deze waarheden hebben vorm gekregen in verschillende tradities, o.a. Theravada,  Mahayana en Zen. Meditatie is een oefenen in bewust leven (gewaar-zijn). De Hartsoetra is een stukje geheime poлzie. Enkele kernbegrippen van de  Boeddha Dharma zijn nader toegelicht, terwijl Dharma the cat  deze met enige lenigheid toepast. Dat 'Verlichting' een begrip is om mee op te passen blijkt wel uit de publicaties 'Zen at war'. De schoonheid van het boeddhisme is o.a. te zien in diverse kunstuitingen, zoals de Boroboedoer. De Boeddhistische psychologie geeft aan de hand van de gedachten van Han de Wit de psychologische dimensie aan van het belang om in het hier-en-nu te zijn.

Verder is een uitgebreide pagina gewijd aan het Hindoeïsme, een religie die nauw verwant is met het Boeddhisme.

Psychologie
Psychologische inzichten kunnen ons helpen in de reflectie op ons gedrag. Zo toont Freud ons de invloed van het  onbewuste,  laat Adler zien hoe ons levensplan al heel vroeg wordt gevormd, en geeft Jung ons inzicht in de rol en functie van archetypen (zie ook: de tarot en ikonen) en in religie en wetenschap. Het behaviorisme (Skinner) leert ons hoe we geconditioneerd kunnen zijn door de omstandigheden, Maslow geeft aan  door welke behoeften ons gedrag kan worden ingegeven en de 'Guru of Gestalt' Fritz Perls leert ons o.a. hoe dromen ons verder kunnen helpen. De contemplatieve of boeddhistische psychologie legt de nadruk op het belang van introspectie. Enkele afbeeldingen tonen dat onze waarneming niet altijd de werkelijkheid weerspiegelt. E. Aron geeft inzicht in een nieuw fenomeen: High Sensible Persons (HSP's)
Spirituele boeken
In 'The Spectrum of Consciousness' beschrijft Ken Wilber de verschillende stadia van bewustzijn van de mens. Hij legt in 'Zonder grenzen' het belang uit van het onbegrensde NU.
De Celestijnse belofte en Het Tiende Inzicht (beide van James Redfield) geven vergezichten op andere dan gebruikelijke dimensies in het leven. Self-healing is het thema van Je kunt je leven helen' (Louise Hay)

Enneagram
Er zijn spirituele 'tools' die kunnen helpen om tot zelfinzicht te komen. Zo laat Helen Palmer zien dat het enneagram een prachtig instrument is dat ons bewust kan maken van de ego-patronen waar we in gevangen kunnen zijn en van de manier waarop  we hier uit kunnen ontsnappen. Het enneagram onderscheidt negen typen, die hier kort zijn gekarakteriseerd. Daniel Ofman beschrijft hoe ieder mens beschikt over kernkwaliteiten; deze kunnen echter ook doorschieten; in dit document zijn ook de kernkwaliteiten van de typen van het enneagram nagegaan.

'Voice dialogue' en 'focussen'
Voice dialogue toont ons hoe verschillende subpersonen in ons werkzaam zijn, zodat we inzicht krijgen in onze vaak tegenstrijdige neigingen. 'Thuis komen in jezelf' (H. Stone en S. Winkelman) laat ons zien hoe we een dialoog met onszelf kunnen houden. 

Door middel van een bepaalde methodiek van 'focussen' kun je je beter bewust worden van gevoelens die je dwars zitten, zodat er een vorm van opluchting bereikt kan worden die bevrijdend werkt. Voor de zes stappen van het focussen is er een gebruiksaanwijzing; behalve dit zelfstandig te doen is het ook mogelijk een ander te begeleiden bij het focussen.

Tarot
De tarot wordt op deze site bezien tegen de achtergrond van de archetypen zoals die door Carl Gustav Jung zijn beschreven in o.a. het boek 'De mens en zijn symbolen'. De tarot kan ons bijvoorbeeld door middel van het 'Keltisch Kruis' helpen, om vanuit een ander, vaak verrassend perspectief de gestelde levensvragen te bekijken. De Inleiding op de tarot laat zien dat in de tarot de wereldlijke serie, de serie van de zelfontdekking en de serie van de grote spirituele reis zijn te onderscheiden. In de Russische tarot is te zien hoe daarin de ikonen- cultuur is  opgenomen.  Arthur Edward Waite, Yuri Shakov en Aleister Crowley vertellen ons de betekenis van de 22 kaarten van de Grote Arcana: 0_De_Dwaas - I_De_Magiër -II_De_Hogepriesteres -III_De_Keizerin - IV_De_Keizer - V_De_Hiërophant - VI_De_Geliefden - VII_De_Zegewagen - VIII_Kracht - IX_De_Kluizenaar - X_Het_Rad_van_Fortuin - XI_Rechtvaardigheid - XII_De_Gehangene - XIII_De_Dood - XIV_Matigheid - XV_De_Duivel - XVI_De_Toren - XVII_De_Ster - XVIII_De_Maan - XIX_De_Zon - XX_Het_Oordeel - XXI_De_Wereld  

I'Tjing
In de I'Tjing vinden we de basisfilosofie van de Chinese samenleving: de principes van Yin en Yang, die in hun oneindige wisselwerking de loop der dingen vormgeven. Volgens deze opvatting is alles ontstaan vanuit één universele bron van energie. Deze universele bron van energie wordt Tao genoemd. Behalve als boek van wijsheid kan de I'Tjing ook geraadpleegd worden als orakel.
Reflectie
Een reflectie over actuele thema's of kernbegrippen is weergegeven in:
- Een beschouwing over aanvaarding;

- Genezen: regulier of alternatief?

- Wat is schizofrenie
Oekraïne
Iets van de liefde voor dit land en zijn bewoners heb ik geprobeerd tot uiting te brengen in een aparte website: Красивая Украина (mooi Oekraine). Er is informatie te vinden over de geschiedenis, de bewoners, de hoofdstad Kiëv, ikonen, en Tsjernobil. Verder zijn er fotoseries over het dagelijks leven, kathedralen, kloosters, scholen, herinneringen en unieke foto's van Tsjernobil-nu. Recent is een boek verschenen van Igor Kostin: Tsjernobil, verslag van een ooggetuige; 1986-2006.

Azië
In 2004 heb ik reizen gemaakt naar India/Nepal en Rusland/Mongolie/China. In de website over India zijn de volgende documenten te vinden: Introductie India/Nepal; de URS-viering 2004 in Delhi; rondreis door Noord-India en Nepal: Delhi, Rajasthan, Uttar Pradesh en Nepal. Verder zijn er veel gezichten van India te zien. Het Hindoeisme is een boeiende godsdienst en in India de religie met de meeste aanhangers.


Verder hebben mijn zoon Jaco en ik in 2007 een reis gemaakt naar: China; Tibet; Nepal. Confucius krijgt een eerherstel.

In de weblog Indonesie zijn mijn ervaringen van juli/augustus 2006 weergegeven.

Over de reis in 2005 naar Zuid-Afrika is een aantal impressies terug te vinden.

Rusland (Вебсайт на Русском языке)
Op de Rusland-site staan impressies van mijn reizen naar Rusland: de Transsiberie Express (Rusland, Mongolie en China) en een fotopagina over Sint-Petersburg in diverse seizoenen. Verder is er een pagina met informatie over oa het wapen, de vlag en het volkslied van Rusland (inclusief videoclips).
Tijdens de reis door de Gouden Ring, die eindigt in Sint Petersburg, ontdek je het 'oude Rusland' en de wortels van de Russische orthodoxie.

Van de 'Gouden Ring' zijn de volgende filmpjes te bekijken:
Mannenkoor en klokkenspel in Segej Possad
Folklore in Novgorod
De volgende filmpjes heb ik op Yahoo of YouTube gezet:
Mannenkoor in het Ipatiev klooster in Kostroma.
Klokken luiden in Sergiev Possad
De omgeving van Novgorod
Zang en dans in Novgorod
Bevrijdingsdag in St Petersburg, 8 mei 2009

Voor wie er ook eens naar toe wil is hier informatie te vinden over de cursus Russisch leren in Sint Petersburg: Russian for everybody!

De Tholen 36
(schilderij van C.J. Schot)

Reageren kan via email

Copyright ╘ A. de Heer
Pageontwerper en -bouwer: Adriaan de Heer
Laatst bijgewerkt op 26 december 2015

Free counter and web stats