spiridoc.nl - psychologie & spiritualiteit in reizen, boeken en religieuze tradities

Uw reactie op deze website is welkom; u kunt reageren via e-mail door hier te klikken.

NB. De URL van deze website is gewijzigd in https://spiridoc.nl

Klik op "Home" linksboven om de pagina te verversen of om terug te keren naar de startpagina.

Lokale tijd

Intro
Op deze website staat informatie over psychologie en spiritualiteit. Het betreft ideeen die mij aanspreken, die ik zelf heb ervaren en waarover ik heb gelezen. Ik heb geprobeerd vooral mijn beleving ervan te verwoorden, zodat het niet alleen maar feitelijke informatie is die er staat. Verder heb ik iets over mijn zoektocht verteld en is er een aantal citaten te vinden met oosterse en westerse wijsheden.

De volgorde van deze site is als volgt opgebouwd. Eerst zijn de pagina's van de 'geestelijke reis' weergegeven. Bovenaan staat het Christelijk geloof; daarna het Soefisme, vervolgens volgen pagina's over religie, met name over Boeddhisme en Hindoeisme. Na de religies komen psychologie en esoterie aan de beurt. Tenslotte volgt een overzicht van een aantal reizen die ik heb afgelegd in Europa, Azie en Afrika.

Op de uitgebreide link-pagina vind je verwijzingen naar verwante sites.

Het Christelijk geloof
Iets over de geschiedenis van het Christendom is te vinden in het document De eerste Christenen en de Middeleeuwen'. Van oudsher is de kern van de geloofsopvattingen weergegeven in de Belijdenisgeschriften. Het vervolg is te vinden in het document Reformatie en Nadere Reformatie en in de Drie formulieren van Enigheid. Deze geschriften zijn met een toelichting daarop op deze website te vinden. Verder is er een discussie te vinden over het "Evangelie zonder kleine lettertjes", die actueel is in Reformatorische kring. Op de pagina (Al)verzoening zijn gedachten weergegeven over het herstel van de relatie tussen mens en God. Ook valt een en ander te lezen over de Quakerbeweging en het Pietisme. Verder is er nog een pagina over Christelijke mystiek.

Ds Bernardus Smytegelt uit Middelburg is een van de meest gelezen stichtelijke auteurs in bevindelijk-gereformeerde kring. Waarom Romana Vrede hem in NRC een held noemde kunt u op de betreffende pagina lezen.

Er is informatie te vinden over de Nag Hammadi geschriften en het Evangelie van Maria Magdalena.

Universeel Soefisme
Het Universeel Soefisme is een spirituele stroming die de eenheid van religies voorstaat: alle religies zijn richtingwijzers naar God en in wezen naar het goddelijke in onszelf.
Hazrat Inayat Khan (Baroda 5 juli 1882 New Delhi 5 februari 1927) was de oprichter van de International Sufi Movement. H.J. Witteveen ('Karimbakhsh'), destijds minister van financien en directeur van het IMF, kwam verschillende keren in de media om over het Soefisme te vertellen; hier zijn links naar enkele YouTube opnamen.
Op de webpagina Soefisme-intro staat een aantal documenten die nadere informatie geven over de achtergrond van het Westers soefisme:de
Hazrat Inayat Khan; Soefibeweging;   Morele Evolutie;  Universeel Soefisme; de leefregels uit de Vadan ; ijzeren regels; koperen regels; verder staat de universele betekenis van Pasen weergegeven.

Boeddhisme
Het Boeddhisme leert ons de edele waarheden van het leven. Deze waarheden hebben vorm gekregen in verschillende tradities, o.a. Theravada,  Mahayana en Zen. Meditatie is een oefenen in bewust leven (gewaar-zijn). De Hartsoetra is een stukje geheime pozie. Enkele kernbegrippen van de  Boeddha Dharma zijn nader toegelicht. De schoonheid van het boeddhisme is o.a. te zien in diverse kunstuitingen, zoals de Boroboedoer. De Boeddhistische psychologie geeft aan de hand van de gedachten van Han de Wit de psychologische dimensie aan van het belang om in het hier-en-nu te zijn.

Hindoeïsme
Een uitgebreide pagina is gewijd aan het Hindoeïsme, een religie die nauw verwant is met het Boeddhisme.

Psychologie
Psychologische inzichten kunnen ons helpen in de reflectie op ons gedrag. Zo toont Freud ons de invloed van het  onbewuste,  laat Adler zien hoe ons levensplan al heel vroeg wordt gevormd, en geeft Jung ons inzicht in de rol en functie van archetypen (zie ook: de tarot en ikonen) en in religie en wetenschap. Het behaviorisme (Skinner) leert ons hoe we geconditioneerd kunnen zijn door de omstandigheden. De 'Guru of Gestalt' Fritz Perls leert ons o.a. hoe dromen ons verder kunnen helpen. Enkele afbeeldingen tonen dat onze waarneming niet altijd de werkelijkheid weerspiegelt. E. Aron geeft inzicht in een nieuw fenomeen: High Sensible Persons (HSP's)De contemplatieve of boeddhistische psychologie legt de nadruk op het belang van introspectie. Maslow geeft aan  door welke behoeften ons gedrag kan worden ingegeven. Deze behoeften zijn herkenbaar in de bewustzijnsniveaus die de Amerikaanse psychiater Hawkins onderscheidt en de adviezen die hij geeft om tot een hoger bewustzijn te komen. Hier ligt de brug tussen mystiek en psychologie. Zie daarvoor de pagina's Staat van bewust zijn en Stappen op weg naar geluk.

Spirituele boeken
In 'The Spectrum of Consciousness' beschrijft Ken Wilber de verschillende stadia van bewustzijn van de mens. Hij legt in 'Zonder grenzen' het belang uit van het onbegrensde NU.
De Celestijnse belofte en Het Tiende Inzicht (beide van James Redfield) geven vergezichten op andere dan gebruikelijke dimensies in het leven. Self-healing is het thema van Je kunt je leven helen' (Louise Hay). Hoe je tot hoger bewustzijn kunt komen laat
David R. Hawkins zien aan de hand van zijn model van bewustzijnsniveaus. Hier ligt de brug tussen mystiek en psychologie.

Enneagram
Er zijn spirituele 'tools' die kunnen helpen om tot zelfinzicht te komen. Zo laat Helen Palmer zien dat het enneagram een prachtig instrument is dat ons bewust kan maken van de ego-patronen waar we in gevangen kunnen zijn en van de manier waarop  we hier uit kunnen ontsnappen. Het enneagram onderscheidt negen typen, die hier kort zijn gekarakteriseerd. Daniel Ofman beschrijft hoe ieder mens beschikt over kernkwaliteiten; deze kunnen echter ook doorschieten; in dit document zijn ook de kernkwaliteiten van de typen van het enneagram nagegaan.

'Voice dialogue' en 'focussen'
Voice dialogue toont ons hoe verschillende subpersonen in ons werkzaam zijn, zodat we inzicht krijgen in onze vaak tegenstrijdige neigingen. 'Thuis komen in jezelf' (H. Stone en S. Winkelman) laat ons zien hoe we een dialoog met onszelf kunnen houden. 

Door middel van een bepaalde methodiek van 'focussen' kun je je beter bewust worden van gevoelens die je dwars zitten, zodat er een vorm van opluchting bereikt kan worden die bevrijdend werkt. Voor de zes stappen van het focussen is er een gebruiksaanwijzing; behalve dit zelfstandig te doen is het ook mogelijk een ander te begeleiden bij het focussen.

Tarot
De tarot wordt op deze site tegen de achtergrond van de archetypen zoals die door Carl Gustav Jung zijn beschreven in het boek 'De mens en zijn symbolen'. De tarot kan ons bijvoorbeeld door middel van het Keltisch Kruis helpen, om vanuit een ander, vaak verrassend perspectief de gestelde levensvragen te bekijken. De Inleiding op de tarot laat zien dat in de tarot de wereldlijke serie, de serie van de zelfontdekking en de serie van de grote spirituele reis zijn te onderscheiden. In de Russische tarot is te zien hoe daarin de ikonen- cultuur is  opgenomen.  Arthur Edward Waite, Yuri Shakov en Aleister Crowley vertellen ons de betekenis van de 22 kaarten van de Grote Arcana: 0_De_Dwaas - I_De_Magiër - II_ De_Hogepriesteres - III_De_Keizerin - IV_De_Keizer - V_De_Hiërophant - VI_De_Geliefden - VII_De_Zegewagen - VIII_Kracht - IX_De_Kluizenaar - X_Het_Rad_van_Fortuin - XI_Rechtvaardigheid - XII_De_Gehangene - XIII_De_Dood - XIV_Matigheid - XV_De_Duivel - XVI_De_Toren - XVII_De_Ster - XVIII_De_Maan - XIX_De_Zon - XX_Het_Oordeel - XXI_De_Wereld  

I'Tjing
In de I'Tjing vinden we de basisfilosofie van de Chinese samenleving: de principes van Yin en Yang, die in hun oneindige wisselwerking de loop der dingen vormgeven. Volgens deze opvatting is alles ontstaan vanuit één universele bron van energie. Deze universele bron van energie wordt Tao genoemd. Behalve als boek van wijsheid kan de I'Tjing ook geraadpleegd worden als orakel.

Reflectie
Een reflectie over actuele thema's of kernbegrippen is weergegeven in:

- Een beschouwing over aanvaarding;
- Vergeven, hoe doe je dat?
- Genezen: regulier of alternatief?

- Wat is schizofrenie
-
The Great Reset
- Gezond zijn - Beter worden
(een interview)

Oekraïne
Iets van de liefde voor dit land en zijn bewoners heb ik geprobeerd tot uiting te brengen in een aparte website: (mooi Oekraine). Er is informatie te vinden over de geschiedenis, de bewoners, de hoofdstad Kiëv, ikonen, en Tsjernobil. Verder zijn er fotoseries over het dagelijks leven, kathedralen, kloosters, scholen, herinneringen en unieke foto's van Tsjernobil-nu. Recent is een boek verschenen van Igor Kostin: Tsjernobil, verslag van een ooggetuige; 1986-2006.

Azië
In 2004 heb ik reizen gemaakt naar India/Nepal en Rusland/Mongolie/China. In de website over India zijn de volgende documenten te vinden: Introductie India/Nepal; de URS-viering 2004 in Delhi; rondreis door Noord-India en Nepal: Delhi, Rajasthan, Uttar Pradesh en Nepal. Verder zijn er veel gezichten van India te zien. Het Hindoeisme is een boeiende godsdienst en in India de religie met de meeste aanhangers.


Verder hebben mijn zoon Jaco en ik in 2007 een reis gemaakt naar: China; Tibet; Nepal. Confucius krijgt een eerherstel.

In de weblog Indonesie zijn mijn ervaringen van juli/augustus 2006 weergegeven.

Over de reis in 2005 naar Zuid-Afrika is een aantal impressies terug te vinden.

Rusland ( )
Op de Rusland-site staan impressies van mijn reizen naar Rusland: de Transsiberie Express (Rusland, Mongolie en China) en een fotopagina over Sint-Petersburg in diverse seizoenen. Verder is er een pagina met informatie over oa het wapen, de vlag en het volkslied van Rusland (inclusief videoclips).
Tijdens de reis door de Gouden Ring, die eindigt in Sint Petersburg, ontdek je het 'oude Rusland' en de wortels van de Russische orthodoxie.

Hier is een filmpje over de Bevrijdingsdag in St Petersburg, 8 mei 2009


In 2013 maakte ik een reis naar Cuba. Een foto album in twee delen is weergegeven op de volgende pagina's:

Cuba deel 1

Cuba deel 2

 

De Tholen 36

Reageren kan via email of via onderstaand venster:

NAAM:  ONDERWERP: 

Copyright A. de Heer
Pageontwerper en -bouwer: Adriaan de Heer
Laatst bijgewerkt op 28-05-2023